ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតនិងស្រុកអរញ្ញ

ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតនិងស្រុកអរញ្ញ

អ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមបានចូលរួមជាមួយបុគ្គលិកអង្គការ GVC និងអង្គការ CWCC នៅព្រំដែន កម្ពុជា-ថៃ នៅមួយថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ។ នៅក្នុងរដូវកាលនេះ ចំនួនប្រជាជនត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃគឺមានតួរលេខខ្ពស់៖ ចំនួនរថយន្តដឹកមនុស្សចេញគឺមានរហូតដល់ ៧ គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃ...
អនុស្សរណៈយោគយល់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា!

អនុស្សរណៈយោគយល់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា!

អង្គការ GVC បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ក្នុងគម្រោង MIG-RIGHT ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (NCCT)។ គោលបំណងនៃកិច្ចសហការនេះគឺដើម្បីបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការការពារមិនឱ្យមានអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម...