សក្ខីភាពរបស់ម្តាយ

សក្ខីភាពរបស់ម្តាយ

ប្តីរបស់ សារុម បានចាកចេញពីផ្ទះកាលពី 10 ឆ្នាំមុនហើយធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់។ គាត់បានស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជា មើលថែកូនទាំងពីររបស់ពួកគេ។ “ខ្ញុំជាកូនបងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រាំនាក់ ហើយខ្ញុំបានធ្វើចំណាកស្រុកនៅពេលខ្ញុំមានអាយុ 13...
ម្តាយ កូន១២នាក់

ម្តាយ កូន១២នាក់

កូនទាំង 5 នាក់របស់លោកស្រី អាន កំពុងធ្វើការនៅថៃគ្មានឯកសារ។ នាងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយស្វាមីដែលមានជម្ងឺ អាយុ 70 ឆ្នាំនិងចៅចំនួន 12 នាក់ ដើម្បីមើលថែរក្សាពួកគេ។ អ្នកស្រី អាន រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រី អាន អ្នកស្រី អាន ថតរូបភាពជាមួយគ្រួសារ នៅមុខផ្ទះរបស់គាត់នៅ សៀមរាប...