អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

លោកស្រី Lauren Kana Chan ជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកនិទានរឿងជនជាតិជប៉ុន បានមកទស្សនាគម្រោង Migra Action នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ គាត់បានចូលរួមជាមួយក្រុមជួយខ្លួនឯង និងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ ហើយបានចែករំលែកគន្លឹះខ្លះៗក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមអប់រំមិត្តវ័យក្មេង (Peer Educators)។...
ការស្រាវជ្រាវ៖ ការវាស់ស្ទង់អំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងលើការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព

ការស្រាវជ្រាវ៖ ការវាស់ស្ទង់អំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងលើការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព

នៅខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ ដៃគូគម្រោង MIGRA-SAFE (GVC, ហ្វារពន្លឺសិល្បៈ (PPS) និង អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ (CWCC) បានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយអំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងលើការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនៅទូទាំងខេត្តសៀមរាប បាត់ដំបង និងបន្ទាយមានជ័យ។...
លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

អង្គការ GVC បានទទួលលិខិតសរសើរមួយពីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការសហការរបស់អង្គការនេះជាមួយខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងអាជ្ញាធរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងខេត្តនេះ។ នៅថ្ងៃដដែល បុគ្គលិកគម្រោង MIGRA ACTION...
អនុស្សរណៈយោគយល់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា!

អនុស្សរណៈយោគយល់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា!

អង្គការ GVC បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ក្នុងគម្រោង MIG-RIGHT ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (NCCT)។ គោលបំណងនៃកិច្ចសហការនេះគឺដើម្បីបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការការពារមិនឱ្យមានអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម...
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានទទួលស្គាល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ GVC នៅកម្ពុជា និងបានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសរសើរចំពោះការធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នប្រឆាំងការជួញដូរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ការប្រារព្ធពិធីបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧...