តស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌

តស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌

នៅខែឧសភាឆ្នាំ 2015 មេខ្យល់ម្នាក់បានបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ និងអ្នកភូមិដទៃទៀតឱ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ។ ពួកគេបានខ្ចីប្រាក់ ដើម្បីបង់ថ្លៃជ្រើសរើសពលករចំនួន 600 ដុល្លារ។ “យើងសប្បាយរីករាយណាស់ចំពោះឱកាសថ្មីមួយនេះ” ។ រហូតដល់ថ្ងៃនេះ អ្នកភូមិចំនួន 31 នាក់នៅតែកំពុងរង់ចាំ...
ក្នុងនាមកូនស្រីគាត់

ក្នុងនាមកូនស្រីគាត់

ចាន់និងភរិយារបស់គាត់ និងអ្នកភូមិចំនួន 15 នាក់ បានជឿជាក់មេខ្យល់ម្នាក់ ដែលបានសន្យារកការងារ ឳ្យធ្វើពេលឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសថៃ។ ពួកគេត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ 60 ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗដើម្បីធ្វើការក្នុងរោងចក្រ ដោយទទួលបានកម្រៃ ត្រឹមតែ 2 ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ។...
ឈ្មួញកណ្ដាល និងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករ

ឈ្មួញកណ្ដាល និងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករ

ច្រកផ្លូវសម្រាប់ធ្វើចំណាកស្រុកដែលជនចំណាកស្រុកកម្ពុជាឆ្លងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់។ ប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ (MoU) និងចាត់ចែងច្បាប់ស្ដីពីការបញ្ជូន និងទទួលយកពលករចំណាកស្រុក។ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះបានកំណត់ថាភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករឯកជន...
ទស្សនវិស័យអនាគរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ទស្សនវិស័យអនាគរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

តើអ្វីជាទស្សនៈវិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់ពលករកម្ពុជា បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃបានផុតកំណត់ហើយកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា? តើស្ថានភាពនេះនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណា? សូមអានអត្ថបទរបស់ Danielle Keeton-Olsen ដែលមានទាំងបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធានអង្គការ LSCW គឺលោក មុំ សុខចារ...
ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការចុះបញ្ជីពលករទេសន្តប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃ

ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការចុះបញ្ជីពលករទេសន្តប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃ

ពលករមិនមានឯកសារ មានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ដើម្បីចុះឈ្មោះនៅប្រទេសថៃ។ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ៣0 ខែមិថុនា ពលករដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃ ហើយត្រូវចាប់បាននឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី ៥.000 បាតទៅ ៥0.000 បាត ព្រមទាំងធ្វើការបញ្ជូនចេញ...
ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតនិងស្រុកអរញ្ញ

ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតនិងស្រុកអរញ្ញ

អ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមបានចូលរួមជាមួយបុគ្គលិកអង្គការ GVC និងអង្គការ CWCC នៅព្រំដែន កម្ពុជា-ថៃ នៅមួយថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ។ នៅក្នុងរដូវកាលនេះ ចំនួនប្រជាជនត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃគឺមានតួរលេខខ្ពស់៖ ចំនួនរថយន្តដឹកមនុស្សចេញគឺមានរហូតដល់ ៧ គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃ...