ជីវិតពលករ

ជីវិតពលករ

នៀម បានចេញ ចូលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ អស់មួយជីវិតទៅហើយ តាំងពីគាត់នៅកូនក្មេង។ ឪពុកម្តាយរបស់គាត់ស្លាប់ នៅពេលនាងមានអាយុទើបតែ 8 ឆ្នាំដោយបន្សល់ទុកកូនស្រី 7 នាក់និងកូនប្រុសម្នាក់ទៀត។...
សក្ខីភាពរបស់ម្តាយ

សក្ខីភាពរបស់ម្តាយ

ប្តីរបស់ សារុម បានចាកចេញពីផ្ទះកាលពី 10 ឆ្នាំមុនហើយធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់។ គាត់បានស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជា មើលថែកូនទាំងពីររបស់ពួកគេ។ “ខ្ញុំជាកូនបងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រាំនាក់ ហើយខ្ញុំបានធ្វើចំណាកស្រុកនៅពេលខ្ញុំមានអាយុ 13...
ម្តាយ កូន១២នាក់

ម្តាយ កូន១២នាក់

កូនទាំង 5 នាក់របស់លោកស្រី អាន កំពុងធ្វើការនៅថៃគ្មានឯកសារ។ នាងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយស្វាមីដែលមានជម្ងឺ អាយុ 70 ឆ្នាំនិងចៅចំនួន 12 នាក់ ដើម្បីមើលថែរក្សាពួកគេ។ អ្នកស្រី អាន រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រី អាន អ្នកស្រី អាន ថតរូបភាពជាមួយគ្រួសារ នៅមុខផ្ទះរបស់គាត់នៅ សៀមរាប...
ស្ថានភាពគ្រួសារនៅពីក្រោយ

ស្ថានភាពគ្រួសារនៅពីក្រោយ

នៅក្នុងប្រទេសមាន ៥០% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុក្រោម ២៥ឆ្នាំ បានធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារល្អធ្វើ ដែលជាជម្រើសតែមួយគត់ក្នុងការរើខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្ររបស់យុវជនកម្ពុជា ដែលនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល។ ជាការពិត មួយភាគបី...
ភាពងាយនឹងទទួលរងគ្រោះរបស់ពលករចំណាកស្រុកជាស្ត្រី

ភាពងាយនឹងទទួលរងគ្រោះរបស់ពលករចំណាកស្រុកជាស្ត្រី

ក្រមសីលធម៌យេនឌ័រតាមបែបប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាបានបង្កើតឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងយេនឌ័រ និងស្ត្រីដែលមិនមានសិទ្ធិអំណាចអស់ជាច្រើនជំនាន់។ បើទោះជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តឱ្យមានច្បាប់ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រក៏ដោយ ក៏បទដ្ឋានអភិរក្សនិយមនៅតែមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផល...