ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ជនចំណាកស្រុក

ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនដូចជាអ្នកបានឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃ។ ពលករចំណាកស្រុកជាច្រើនទទួលបានប្រាក់ខែដោយគ្មានបញ្ហា។ ដូចគ្នានេះដែរពួកគេមានសិទ្ធិទទួលយកថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងទទួលបានការថែទាំសុខភាព (តាមរយៈការធានារ៉ាប់រងសុខភាព) និងសុខុមាលភាព (តាមរយៈរបបសន្តិសុខសង្គម)

ជាអកុសលអ្នកខ្លះមានសំណាងមិនល្អត្រូវនិយោជករឹបអូសលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេដោយមិនបង់ប្រាក់ឈ្នួលនិងបង្ខំពួកគេឱ្យធ្វើការថែមម៉ោងដោយគ្មានប្រាក់ឈ្នួល។ អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកចំណាកស្រុកខ្លះត្រូវបានគេឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយគ្មាននរណាម្នាក់ហៅរកជំនួយនោះទេ។

កាលណាអ្នកដឹងច្រើនអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកកាន់តែច្រើន អ្នកកាន់តែត្រៀមខ្លួនបានកាន់តែច្រើនមុនពេលអ្នកចាកចេញ។ អ្នកយល់ដឹងកាន់តែច្រើន កាន់តែប្រសើរហើយនឹងមានបទពិសោធការងារកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុន!

សូមចងចាំថា ទោះជាអ្នកមានឯកសារការងារ ឬគ្មាននៅក្នុងប្រទេសថៃ (ថាតើអ្នកមានឯកសារធ្វើការ ឬអត់) អ្នកត្រូវទទួលបានការគោរព និងការការពារអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ក្នុងការរស់នៅដោយគ្មានការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ច។

មុនពេលអ្នកចំណាកស្រុក:

រៀបចំខ្លួនអ្នកមុនពេលអ្នកធ្វើចំណាកស្រុក។​​ សូមអនុវត្តតាមបញ្ជីត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកយើង

រៀបចំឯកសាររបស់អ្នក។ សូមប្រាកដថាអ្នកមាន: 1. លិខិតឆ្លងដែន (លិខិតធ្វើដំណើរ) 2. កាតពលករកម្ពុជានៅបរទេស 3. ទិដ្ឋាការ (ប្រភេទ L-A) 4. កិច្ចសន្យាការងារ។ នៅប្រទេសថៃអ្នកនឹងដាក់ពាក្យសុំឯកសារចំនួន 3 ផ្សេងទៀត: 5 សៀវភៅលិខិតបញ្ជាក់ការងារ (លិខិតឆ្លងដែនពណ៌ខៀវ) 6. ប័ណ្ណសុខភាព 7. ប័ណ្ណការងារ

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឯកសារសំខាន់ៗ

ថតចម្លងឯកសារទាំងអស់របស់អ្នកហើយទុកវាជាមួយគ្រួសារឬមិត្ដភក្ដិដែលទុកចិត្តរបស់អ្នកនៅកម្ពុជា។ រក្សាទុកច្បាប់ចម្លងមួយសម្រាប់អ្នកនិងថតរូបភាពនៃឯកសាររបស់អ្នកហើយទុកវានៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ថែរក្សាឯកសារដើមរបស់អ្នកកុំប្រគល់វាទៅឱ្យនិយោជករបស់អ្នក។

ស្វែងរកឈ្មោះនិយោជករបស់អ្នកនិងឈ្មោះក្រុមហ៊ុន អាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទ។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មាននេះនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក។ ផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់គ្រួសារអ្នកឬមិត្តអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបាននៅកម្ពុជា។

បោះពុម្ពឬថតចម្លងបញ្ជីលេខសំខាន់ៗ [អោយបញ្ជីថតចម្លងមួយទៅសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារអ្នកឬមិត្តដែលទុកចិត្តរបស់អ្នក។ ហៅទូរស័ព្ទទៅពួកគេឱ្យបានទៀងទាត់ឬទាក់ទងពួកគេតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលថាតើការចំណាយឬថ្លៃស្នាក់នៅណាមួយត្រូវបានបង់ដោយនិយោជកឬទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស។ សួរប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃចំណាយមកវិញហើយគណនាពីរបៀបដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់នេះ។ ទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

សូមអានអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក យល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម:

សិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃ

ក្នុងនាមជាពលករទេសន្តប្រវេសន៍ អ្នកតែងតែមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារដោយមិនគិតថាអ្នកមានឯកសារឬអត់នោះទេ។ អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ា និងស្វែងរកការការពារ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចៅហ្វាយរបស់អ្នកបោកអ្នក ឬបានបដិសេធអ្នកមិនអោយទទួលបាននូវសិទ្ធិដែលមានចុះក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម សូមស្វែងរកជំនួយ សូមដាក់ពាក្យបណ្តឹង។ សូមចូលមើលផ្នែកលេខសំខាន់ៗរបស់គេហទំព័រនេះដើម្បីស្វែងរកជំនួយ។

នៅប្រទេសថៃអ្នកមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងពលករថៃដែរ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បៀវត្សដូចជនជាតិថៃដែរ។ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្រៃអប្បបរមាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលថៃនូវប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលខុសគ្នាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយផ្សេងទៀត។ ប្រាក់ខែត្រូវតែមានចន្លោះពី 300 ទៅ 400 បាតរួមទាំងការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងក្នុងមួយ​ ថ្ងៃ។

យល់ដឹងពីសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នក:

ឯកសារនិងកិច្ចសន្យា

អ្នកមានសិទ្ធិរក្សាទុកលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារការងារផ្សេងទៀតជាមួយអ្នក។ គ្មាននរណាម្នាក់រួមទាំងនិយោជកឬទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់អ្នកមានសិទ្ធិរឹបអូសឬរក្សាទុកឯកសាររបស់អ្នកឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាអាចរក្សាឬដកឯកសាររបស់អ្នក។

អ្នកត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាការងារដែលត្រូវបានសរសេរជាភាសា ដែលអ្នកយល់និងច្បាស់សំរាប់អ្នក។ និយោជករបស់អ្នកគួរតែចុះហត្ថលេខានិងបោះត្រាកិច្ចសន្យានេះហើយអ្នកត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារដែលថតចម្លងរបស់អ្នក១ច្បាប់។

សូមអានបន្ថែមអំពីអ្វីគឺជាកិច្ចសន្យាការងារនិង ថាតើវាមានលក្ខណៈដូចម្តេច

ម៉ោង​ធ្វើការ

ម៉ោងធ្វើការរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក។ ច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់ប្រទេសថៃចែងថាកម្មករម្នាក់ៗអាចធ្វើការបាន 8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ / 6 ថ្ងៃក្នុងមួយស ប្តាហ៍។

លើសពីនេះទៅទៀតយោងទៅតាមច្បាប់របស់ថៃ អ្នកមានសិទ្ធិសម្រាកយ៉ាងហោចណាស់ 1 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវេន។ ពេលវេលាសំរាកនេះត្រូវផ្តល់ជូនយ៉ាងតិច 5 ម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការងារ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែលក្ខខណ្ឌការងារលំបាក អ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះគួរតែសម្រាកយ៉ាងតិចបំផុត 10 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានថ្ងៃឈប់សំរាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សំរាកនេះ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការបើកប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម។

ការធ្វើការលើសម៉ោង

ការធ្វើការលើសម៉ោងគឺជាជំរើស អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធមិនធ្វើការលើសម៉ោង។ រយៈពេលធ្វើការអតិបរមាគឺ 48 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ពេលវេលាធ្វើការសរុបរបស់អ្នកមិនអាចលើសពី 12 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមធ្វើការយូរជាងធម្មតានិយោជករបស់អ្នកត្រូវតែបង់ប្រាក់បន្ថែមអ្នក:

 • សម្រាប់ការបន្ថែមម៉ោងក្នុងថ្ងៃធ្វើការអ្នកគួរតែទទួលបាន 1,5 ដងនៃប្រាក់ឈ្នួលធម្មតារបស់អ្នក។
 • សម្រាប់ការបន្ថែមម៉ោងក្នុងអំឡុងថ្ងៃបុណ្យឬចុងសប្តាហ៍អ្នកគួរតែទទួលបាន2,0 ដងនៃប្រាក់ឈ្នួលធម្មតារបស់អ្នក។

ការទូទាត់ប្រាក់ និងប័ណ្ណបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់ ក្នុងមួយខែម្តងនិងទទួលជាសាច់ប្រាក់ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានដូចនេះ។ ព័ត៌មានលំអិតនៃការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក – អានវា។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការបង់ប្រាក់ជាទៀងទាត់អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការចរចារជាមួយនិយោជករបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ខែដែលមិនទាន់បានបើករបស់អ្នក សម្រាប់ការងារដែលអ្នកបានបញ្ចប់ បើទោះបីជាអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដោយ ឬ ក៏ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេពីការងារ ។ អ្នកក៏អាចទាមទារសំណងសំរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមិនបានប្រើ។ ហើយនិយោជករបស់អ្នកមិនអាចបង្ខាំងទុកប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកនោះទេទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។

រួមគ្នាជាមួយប្រាក់ខែរបស់អ្នក អ្នកគួរតែទទួលបានក្រដាសបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ‘បង្កាន់ដៃ’ ពីនិយោជករបស់អ្នក។ ប្រសិនបើប្រាក់ត្រូវបានគេផ្ទេរទៅក្នុងគណនីធនាគារ អ្នកគួរតែទទួលបានការជូនដំណឹងពីធនាគារ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលណាមួយឬមិនបានទទួលប្រាក់ទាំងអស់ទេ មានការកាត់ប្រាក់បន្ថែមដែលមិនបានបញ្ជាក់ជាមួយនិយោជិករបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានក្រដាសបញ្ជាក់ប្រាក់ខែឬវាមិនត្រូវបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹង។

កម្មករអន្តោរប្រវេសន៍កម្ពុជាក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅមន្ទីរការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត ឬក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានផងដែរ។

ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំនិងថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ

អ្នកមានសិទ្ធិឈប់សំរាក។

 • អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានថ្ងៃឈប់សំរាកចំនួន 13 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ ថ្ងៃទាំងនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈរបស់ថៃ។ ប្រសិនបើថ្ងៃបុណ្យឈប់សំរាកប៉ះចំចុងប្រចាំសប្តាហ៍អ្នកមានសិទ្ធិឈប់សំរាក។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សំរាកសាធារណៈអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការទូទាត់បន្ថែម (សូមមើលផ្នែកបន្ថែមម៉ោង)
 • អ្នកមានសិទិ្ធឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល 6 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ (ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ១ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា)
 • អ្នកមានសិទ្ធិឈប់សំរាកពេទ្យរយៈពេល 30 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ:
  • ប្រសិនបើការឈប់សម្រាកឈឺរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការឬលើសពីនេះអ្នកត្រូវតែទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រវេជ្ជបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យដែលបានចុះឈ្មោះ
  • អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានចំណូលរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលនៃការមានជំងឺ
 • ស្ត្រីមានសិទ្ធិទទួលបានការឈប់សំរាកលំហែមាតុភាពរយៈពេល 90 ថ្ងៃហើយទទួលបាន 50% នៃប្រាក់ខែថេររបស់ពួកគេ។ តម្លៃមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់កម្មករត្រូវបានរ៉ាប់រង៖ 50% ដោយនិយោជករបស់អ្នកនិង 50% ត្រូវបានរ៉ាប់រងពីមូលនិធិសន្ដិសុខសង្គមថៃ

ការបញ្ចប់ការងារនិ ងការផ្លាស់ប្តូរនិយោជក

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការជូនដំណឹងប្រសិនបើនិយោជករបស់អ្នកចង់បញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកនៅពេលកាលបរិច្ឆេទនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសថៃនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃអ្នកនៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្តូរនិយោជកដោយសេរីបាននោះទេ។

យោងតាមអនុស្សរណៈរវាងកម្ពុជានិងថៃ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរនិយោជកក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោមប្រសិនបើ:

 • និយោជករបស់អ្នកបានស្លាប់
 • កិច្ចសន្យារបស់អ្នកត្រូវបានលុបចោលឬក្រុមហ៊ុននិងត្រូវបិទ
 • អ្នកត្រូវបានរំលោភបំពានដោយនិយោជករបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ដូចជាសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកត្រូវបានដាក់កំហិត អ្នកត្រូវបានគេរំលោភបំពានលើរាងកាយឬស្មារតី)
 • និយោជករបស់អ្នកមិនគោរពតាមច្បាប់ការពារពលកម្ម (ឧទាហរណ៍មិនចំណាយប្រាក់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា, មិនទទួលយកថ្ងៃឈប់សំរាករបស់អ្នក, បង្ខំអ្នកឱ្យធ្វើការថែមម៉ោងដោយគ្មានការបង់ប្រាក់បន្ថែមជាដើម)

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិយោជកសូមទាក់ទងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលកររបស់អ្នក។

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិយោជកអ្នកត្រូវទាក់ទងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលកររបស់អ្នកនៅពេលនិយោជកថ្មីរបស់អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះអ្នកនៅក្រសួងការងារក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការងារចាស់ដែលត្រូវបានទាក់ទងជាមួយការជូនដំណឹងពីការចាកចេញពីអតីតនិយោជក។

ចំពោះអ្នកកាន់ប័ណ្ណដែលមិនមែនជាជនជាតិថៃ (ប័ណ្ណពណ៌ផ្កាឈូក) ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិយោជក និយោជិកថ្មីត្រូវចុះឈ្មោះអ្នកនៅក្រសួងការងារក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការងារចាស់ដែលត្រូវបានទាក់ទងជាមួយការជូនដំណឹងពីការចាកចេញពីអតីតនិយោជក។

អ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្តូរនិយោជកបានតាមការសំរេចរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៅនាយកដ្ឋានការងារ នៃក្រសួងការងារ។ 

និយោជកថ្មីរបស់អ្នកត្រូវតែផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវប្រភេទការងារដូចគ្នា។ និយោជកចាស់របស់អ្នកក៏ត្រូវចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់ផ្ទេរមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការឱ្យនិយោជកផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃ

សេរីភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរ

អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយសេរីនៅក្នុងនិងចេញក្រៅពីកន្លែងធ្វើការហើយអ្នកមានសិទ្ធិចេញទៅក្រៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទំនេរ។​ និយោជករបស់អ្នកមិនអាចរារាំងការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកទៅកន្លែងធ្វើការបានទេ។ និយោជករបស់អ្នកមិនមានសិទ្ធិចាក់សោរបន្ទប់របស់អ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកមានសិទ្ធិចាក់សោរបន្ទប់របស់អ្នកពីខាងក្នុង។

កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក

 

កុំចាកចេញពីការងាររបស់អ្នកដោយមិនបានជូនដំណឹង

ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការសូមនិយាយជាមួយគ្រួសារឬមិត្ដភក្ដិដែលអ្នកទុកចិត្ត។ និយាយជាមួយនិយោជករបស់អ្នកឬទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលបានជួយអ្នកស្វែងរកកន្លែងធ្វើការ។

ប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនអាចដោះស្រាយបានសូមទំនាក់ទំនងអាជ្ញាធរថៃ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសថៃ: រកលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេនៅទីនេះ។

រាយការណ៍ពីការឈប់សម្រាករបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈប់សម្រាកសូមប្រាប់និយោជករបស់អ្នកជាមុន។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកប្រាប់និយោជករបស់អ្នកជាមុន។ ប្រសិនបើអ្នកបាត់ខ្លួនភ្លាមៗពីការងារឬបន្ថែមការឈប់សម្រាកដោយគ្មានការជូនដំណឹងវាអាចជាមូលបទដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នកបាន។

ផ្តល់ដំណឹងពីការឈឺ

ប្រសិនបើអ្នកឈឺហើយមិនអាចទៅធ្វើការបានចូរប្រាប់និយោជកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ វាក៏ជាគំនិតល្អផងដែរដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រវេជ្ជសាស្រ្តជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរយៈពេលលើសពីបីថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

កុំស្នាក់នៅហួសកំណត់

អ្នកត្រូវរាយការណ៍រៀងរាល់ 90 ថ្ងៃម្តងទៅកាន់ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅជិតបំផុត។ បំពេញទំរង់បែបបទជាមួយអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ ដំណើរការនេះគឺមិនគិតថ្លៃទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់គួរសុំលុយពីសេវានេះទេ។

ការិយាល័យ

អាសយដ្ឋាន

លេខទូរស័ព្ទ​

បុគ្គលិកទូទៅ

507 សួយសួអានភ្លូ រដ្ឋធានីបាងកក

 

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 1

ផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅចាំងវឌ្ឍនាក្រុងបាងកក

(0066) 0 2141 9889

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 2

ខេត្តសាមុត ប្រាកាន

(0066) 0 134 0841 4

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 3

ផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅចាំងវឌ្ឍនាក្រុងបាងកក

(0066) 0 2141 9953

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 4

 

ខេត្ត ណាខន រ៉ាតចាស៊ីម៉ា

(0066) 0 4421 2997 – 8

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 5

ខេត្ត ឈៀងម៉ៃ

(0066) 0 5312 1323

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 6

ខេត្ត សងខ្លា

(0066) 0 74552594

(0066) 0 7455 2592

ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងសួរចម្លើយ

507 សួយសួអានភ្លូ, សាថន រដ្ឋធានីបាងកក

 

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន

សួយសួអានភ្លូ, រដ្ឋធានីបាងកក

 

ដូចគ្នានេះផងដែរសូមពិនិត្យមើលលិខិតឆ្លងដែននិងស្តែមទិដ្ឋាការរបស់អ្នកហើយចាំរហូតដល់ពេលណាដែលវាត្រឹមត្រូវ។

អ្នកអាចស្វែងរកការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅជិតបំផុតដោយមានអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ។ នៅខាងក្រោមជាបញ្ជីឈ្មោះការិយាល័យមួយចំនួន

ប្រសិនបើអ្នកស្នាក់នៅលើសថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកនឹងត្រូវពិន័យ 500 បាតក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រសិនបើអ្នកស្នាក់នៅច្រើនជាង 90 ថ្ងៃអ្នកនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននិងនិរទេសដោយមិនមានលទ្ធភាពចូលម្តងទៀតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។

ពេលវេលានៃការស្នាក់នៅលើសថ្ងៃច្រើន ការហាមឃាត់ការចូលវិញ (រយៈពេលនៃការបដិសេធ) សម្រាប់:
លើស ៩០ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
លើស ១​ ឆ្នាំ ៣ ឆ្នាំ
លើស ៣​ ឆ្នាំ ៥ ឆ្នាំ
លើស ៥ ឆ្នាំ ១០ ឆ្នាំ

 

ពត៌មាន
និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមើលទាំងស្រុង

 

 

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃបាននិងកំពុងប្រើជំនួយបច្ចេកវិទ្យាម្តងទៀតក្នុងការ […] អានបន្ថែម

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

លោកស្រី Lauren Kana Chan ជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកនិទានរឿងជនជាតិជប៉ុន បានមកទស្សនាគម្រោង Migra Action ... អានបន្ថែម

ប្រទេសថៃបានផ្តល់សច្ចាប័នលើការងាររបស់អង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងអនុសញ្ញានេសាទលេខ ១៨៨

ប្រទេសថៃបានផ្តល់សច្ចាប័នលើការងាររបស់អង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងអនុសញ្ញានេសាទលេខ ១៨៨

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសពីការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ ១៨៨ របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ... អានបន្ថែម

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

អង្គការ GVC បានទទួលលិខិតសរសើរមួយពីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ... អានបន្ថែម