ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ជនចំណាកស្រុក

ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនដូចជាអ្នកបានឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃ។ ពលករចំណាកស្រុកជាច្រើនទទួលបានប្រាក់ខែដោយគ្មានបញ្ហា។ ដូចគ្នានេះដែរពួកគេមានសិទ្ធិទទួលយកថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងទទួលបានការថែទាំសុខភាព (តាមរយៈការធានារ៉ាប់រងសុខភាព) និងសុខុមាលភាព (តាមរយៈរបបសន្តិសុខសង្គម)

ជាអកុសលអ្នកខ្លះមានសំណាងមិនល្អត្រូវនិយោជករឹបអូសលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេដោយមិនបង់ប្រាក់ឈ្នួលនិងបង្ខំពួកគេឱ្យធ្វើការថែមម៉ោងដោយគ្មានប្រាក់ឈ្នួល។ អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកចំណាកស្រុកខ្លះត្រូវបានគេឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយគ្មាននរណាម្នាក់ហៅរកជំនួយនោះទេ។

កាលណាអ្នកដឹងច្រើនអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកកាន់តែច្រើន អ្នកកាន់តែត្រៀមខ្លួនបានកាន់តែច្រើនមុនពេលអ្នកចាកចេញ។ អ្នកយល់ដឹងកាន់តែច្រើន កាន់តែប្រសើរហើយនឹងមានបទពិសោធការងារកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុន!

សូមចងចាំថា ទោះជាអ្នកមានឯកសារការងារ ឬគ្មាននៅក្នុងប្រទេសថៃ (ថាតើអ្នកមានឯកសារធ្វើការ ឬអត់) អ្នកត្រូវទទួលបានការគោរព និងការការពារអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ក្នុងការរស់នៅដោយគ្មានការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ច។

មុនពេលអ្នកចំណាកស្រុក:

រៀបចំខ្លួនអ្នកមុនពេលអ្នកធ្វើចំណាកស្រុក។​​ សូមអនុវត្តតាមបញ្ជីត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកយើង

រៀបចំឯកសាររបស់អ្នក។ សូមប្រាកដថាអ្នកមាន: 1. លិខិតឆ្លងដែន (លិខិតធ្វើដំណើរ) 2. កាតពលករកម្ពុជានៅបរទេស 3. ទិដ្ឋាការ (ប្រភេទ L-A) 4. កិច្ចសន្យាការងារ។ នៅប្រទេសថៃអ្នកនឹងដាក់ពាក្យសុំឯកសារចំនួន 3 ផ្សេងទៀត: 5 សៀវភៅលិខិតបញ្ជាក់ការងារ (លិខិតឆ្លងដែនពណ៌ខៀវ) 6. ប័ណ្ណសុខភាព 7. ប័ណ្ណការងារ

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឯកសារសំខាន់ៗ

ថតចម្លងឯកសារទាំងអស់របស់អ្នកហើយទុកវាជាមួយគ្រួសារឬមិត្ដភក្ដិដែលទុកចិត្តរបស់អ្នកនៅកម្ពុជា។ រក្សាទុកច្បាប់ចម្លងមួយសម្រាប់អ្នកនិងថតរូបភាពនៃឯកសាររបស់អ្នកហើយទុកវានៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ថែរក្សាឯកសារដើមរបស់អ្នកកុំប្រគល់វាទៅឱ្យនិយោជករបស់អ្នក។

ស្វែងរកឈ្មោះនិយោជករបស់អ្នកនិងឈ្មោះក្រុមហ៊ុន អាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទ។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មាននេះនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក។ ផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់គ្រួសារអ្នកឬមិត្តអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបាននៅកម្ពុជា។

បោះពុម្ពឬថតចម្លងបញ្ជីលេខសំខាន់ៗ [អោយបញ្ជីថតចម្លងមួយទៅសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារអ្នកឬមិត្តដែលទុកចិត្តរបស់អ្នក។ ហៅទូរស័ព្ទទៅពួកគេឱ្យបានទៀងទាត់ឬទាក់ទងពួកគេតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលថាតើការចំណាយឬថ្លៃស្នាក់នៅណាមួយត្រូវបានបង់ដោយនិយោជកឬទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស។ សួរប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃចំណាយមកវិញហើយគណនាពីរបៀបដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់នេះ។ ទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

សូមអានអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក យល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម:

សិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃ

ក្នុងនាមជាពលករទេសន្តប្រវេសន៍ អ្នកតែងតែមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារដោយមិនគិតថាអ្នកមានឯកសារឬអត់នោះទេ។ អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ា និងស្វែងរកការការពារ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចៅហ្វាយរបស់អ្នកបោកអ្នក ឬបានបដិសេធអ្នកមិនអោយទទួលបាននូវសិទ្ធិដែលមានចុះក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម សូមស្វែងរកជំនួយ សូមដាក់ពាក្យបណ្តឹង។ សូមចូលមើលផ្នែកលេខសំខាន់ៗរបស់គេហទំព័រនេះដើម្បីស្វែងរកជំនួយ។

នៅប្រទេសថៃអ្នកមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងពលករថៃដែរ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បៀវត្សដូចជនជាតិថៃដែរ។ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្រៃអប្បបរមាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលថៃនូវប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលខុសគ្នាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយផ្សេងទៀត។ ប្រាក់ខែត្រូវតែមានចន្លោះពី 300 ទៅ 400 បាតរួមទាំងការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងក្នុងមួយ​ ថ្ងៃ។

យល់ដឹងពីសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នក:

ឯកសារនិងកិច្ចសន្យា

អ្នកមានសិទ្ធិរក្សាទុកលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារការងារផ្សេងទៀតជាមួយអ្នក។ គ្មាននរណាម្នាក់រួមទាំងនិយោជកឬទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់អ្នកមានសិទ្ធិរឹបអូសឬរក្សាទុកឯកសាររបស់អ្នកឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាអាចរក្សាឬដកឯកសាររបស់អ្នក។

អ្នកត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាការងារដែលត្រូវបានសរសេរជាភាសា ដែលអ្នកយល់និងច្បាស់សំរាប់អ្នក។ និយោជករបស់អ្នកគួរតែចុះហត្ថលេខានិងបោះត្រាកិច្ចសន្យានេះហើយអ្នកត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារដែលថតចម្លងរបស់អ្នក១ច្បាប់។

សូមអានបន្ថែមអំពីអ្វីគឺជាកិច្ចសន្យាការងារនិង ថាតើវាមានលក្ខណៈដូចម្តេច

ម៉ោង​ធ្វើការ

ម៉ោងធ្វើការរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក។ ច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់ប្រទេសថៃចែងថាកម្មករម្នាក់ៗអាចធ្វើការបាន 8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ / 6 ថ្ងៃក្នុងមួយស ប្តាហ៍។

លើសពីនេះទៅទៀតយោងទៅតាមច្បាប់របស់ថៃ អ្នកមានសិទ្ធិសម្រាកយ៉ាងហោចណាស់ 1 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវេន។ ពេលវេលាសំរាកនេះត្រូវផ្តល់ជូនយ៉ាងតិច 5 ម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការងារ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែលក្ខខណ្ឌការងារលំបាក អ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះគួរតែសម្រាកយ៉ាងតិចបំផុត 10 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានថ្ងៃឈប់សំរាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សំរាកនេះ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការបើកប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម។

ការធ្វើការលើសម៉ោង

ការធ្វើការលើសម៉ោងគឺជាជំរើស អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធមិនធ្វើការលើសម៉ោង។ រយៈពេលធ្វើការអតិបរមាគឺ 48 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ពេលវេលាធ្វើការសរុបរបស់អ្នកមិនអាចលើសពី 12 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមធ្វើការយូរជាងធម្មតានិយោជករបស់អ្នកត្រូវតែបង់ប្រាក់បន្ថែមអ្នក:

 • សម្រាប់ការបន្ថែមម៉ោងក្នុងថ្ងៃធ្វើការអ្នកគួរតែទទួលបាន 1,5 ដងនៃប្រាក់ឈ្នួលធម្មតារបស់អ្នក។
 • សម្រាប់ការបន្ថែមម៉ោងក្នុងអំឡុងថ្ងៃបុណ្យឬចុងសប្តាហ៍អ្នកគួរតែទទួលបាន2,0 ដងនៃប្រាក់ឈ្នួលធម្មតារបស់អ្នក។

ការទូទាត់ប្រាក់ និងប័ណ្ណបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់ ក្នុងមួយខែម្តងនិងទទួលជាសាច់ប្រាក់ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានដូចនេះ។ ព័ត៌មានលំអិតនៃការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក – អានវា។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការបង់ប្រាក់ជាទៀងទាត់អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការចរចារជាមួយនិយោជករបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ខែដែលមិនទាន់បានបើករបស់អ្នក សម្រាប់ការងារដែលអ្នកបានបញ្ចប់ បើទោះបីជាអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដោយ ឬ ក៏ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេពីការងារ ។ អ្នកក៏អាចទាមទារសំណងសំរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមិនបានប្រើ។ ហើយនិយោជករបស់អ្នកមិនអាចបង្ខាំងទុកប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកនោះទេទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។

រួមគ្នាជាមួយប្រាក់ខែរបស់អ្នក អ្នកគួរតែទទួលបានក្រដាសបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ‘បង្កាន់ដៃ’ ពីនិយោជករបស់អ្នក។ ប្រសិនបើប្រាក់ត្រូវបានគេផ្ទេរទៅក្នុងគណនីធនាគារ អ្នកគួរតែទទួលបានការជូនដំណឹងពីធនាគារ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលណាមួយឬមិនបានទទួលប្រាក់ទាំងអស់ទេ មានការកាត់ប្រាក់បន្ថែមដែលមិនបានបញ្ជាក់ជាមួយនិយោជិករបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានក្រដាសបញ្ជាក់ប្រាក់ខែឬវាមិនត្រូវបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹង។

កម្មករអន្តោរប្រវេសន៍កម្ពុជាក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅមន្ទីរការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត ឬក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានផងដែរ។

ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំនិងថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ

អ្នកមានសិទ្ធិឈប់សំរាក។

 • អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានថ្ងៃឈប់សំរាកចំនួន 13 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ ថ្ងៃទាំងនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈរបស់ថៃ។ ប្រសិនបើថ្ងៃបុណ្យឈប់សំរាកប៉ះចំចុងប្រចាំសប្តាហ៍អ្នកមានសិទ្ធិឈប់សំរាក។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សំរាកសាធារណៈអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការទូទាត់បន្ថែម (សូមមើលផ្នែកបន្ថែមម៉ោង)
 • អ្នកមានសិទិ្ធឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល 6 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ (ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ១ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា)
 • អ្នកមានសិទ្ធិឈប់សំរាកពេទ្យរយៈពេល 30 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ:
  • ប្រសិនបើការឈប់សម្រាកឈឺរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការឬលើសពីនេះអ្នកត្រូវតែទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រវេជ្ជបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យដែលបានចុះឈ្មោះ
  • អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានចំណូលរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលនៃការមានជំងឺ
 • ស្ត្រីមានសិទ្ធិទទួលបានការឈប់សំរាកលំហែមាតុភាពរយៈពេល 90 ថ្ងៃហើយទទួលបាន 50% នៃប្រាក់ខែថេររបស់ពួកគេ។ តម្លៃមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់កម្មករត្រូវបានរ៉ាប់រង៖ 50% ដោយនិយោជករបស់អ្នកនិង 50% ត្រូវបានរ៉ាប់រងពីមូលនិធិសន្ដិសុខសង្គមថៃ

ការបញ្ចប់ការងារនិ ងការផ្លាស់ប្តូរនិយោជក

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការជូនដំណឹងប្រសិនបើនិយោជករបស់អ្នកចង់បញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកនៅពេលកាលបរិច្ឆេទនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសថៃនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃអ្នកនៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្តូរនិយោជកដោយសេរីបាននោះទេ។

យោងតាមអនុស្សរណៈរវាងកម្ពុជានិងថៃ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរនិយោជកក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោមប្រសិនបើ:

 • និយោជករបស់អ្នកបានស្លាប់
 • កិច្ចសន្យារបស់អ្នកត្រូវបានលុបចោលឬក្រុមហ៊ុននិងត្រូវបិទ
 • អ្នកត្រូវបានរំលោភបំពានដោយនិយោជករបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ដូចជាសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកត្រូវបានដាក់កំហិត អ្នកត្រូវបានគេរំលោភបំពានលើរាងកាយឬស្មារតី)
 • និយោជករបស់អ្នកមិនគោរពតាមច្បាប់ការពារពលកម្ម (ឧទាហរណ៍មិនចំណាយប្រាក់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា, មិនទទួលយកថ្ងៃឈប់សំរាករបស់អ្នក, បង្ខំអ្នកឱ្យធ្វើការថែមម៉ោងដោយគ្មានការបង់ប្រាក់បន្ថែមជាដើម)

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិយោជកសូមទាក់ទងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលកររបស់អ្នក។

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិយោជកអ្នកត្រូវទាក់ទងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលកររបស់អ្នកនៅពេលនិយោជកថ្មីរបស់អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះអ្នកនៅក្រសួងការងារក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការងារចាស់ដែលត្រូវបានទាក់ទងជាមួយការជូនដំណឹងពីការចាកចេញពីអតីតនិយោជក។

ចំពោះអ្នកកាន់ប័ណ្ណដែលមិនមែនជាជនជាតិថៃ (ប័ណ្ណពណ៌ផ្កាឈូក) ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិយោជក និយោជិកថ្មីត្រូវចុះឈ្មោះអ្នកនៅក្រសួងការងារក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការងារចាស់ដែលត្រូវបានទាក់ទងជាមួយការជូនដំណឹងពីការចាកចេញពីអតីតនិយោជក។

អ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្តូរនិយោជកបានតាមការសំរេចរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៅនាយកដ្ឋានការងារ នៃក្រសួងការងារ។ 

និយោជកថ្មីរបស់អ្នកត្រូវតែផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវប្រភេទការងារដូចគ្នា។ និយោជកចាស់របស់អ្នកក៏ត្រូវចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់ផ្ទេរមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការឱ្យនិយោជកផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃ

សេរីភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរ

អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយសេរីនៅក្នុងនិងចេញក្រៅពីកន្លែងធ្វើការហើយអ្នកមានសិទ្ធិចេញទៅក្រៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទំនេរ។​ និយោជករបស់អ្នកមិនអាចរារាំងការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកទៅកន្លែងធ្វើការបានទេ។ និយោជករបស់អ្នកមិនមានសិទ្ធិចាក់សោរបន្ទប់របស់អ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកមានសិទ្ធិចាក់សោរបន្ទប់របស់អ្នកពីខាងក្នុង។

កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក

 

កុំចាកចេញពីការងាររបស់អ្នកដោយមិនបានជូនដំណឹង

ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការសូមនិយាយជាមួយគ្រួសារឬមិត្ដភក្ដិដែលអ្នកទុកចិត្ត។ និយាយជាមួយនិយោជករបស់អ្នកឬទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលបានជួយអ្នកស្វែងរកកន្លែងធ្វើការ។

ប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនអាចដោះស្រាយបានសូមទំនាក់ទំនងអាជ្ញាធរថៃ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសថៃ: រកលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេនៅទីនេះ។

រាយការណ៍ពីការឈប់សម្រាករបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈប់សម្រាកសូមប្រាប់និយោជករបស់អ្នកជាមុន។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកប្រាប់និយោជករបស់អ្នកជាមុន។ ប្រសិនបើអ្នកបាត់ខ្លួនភ្លាមៗពីការងារឬបន្ថែមការឈប់សម្រាកដោយគ្មានការជូនដំណឹងវាអាចជាមូលបទដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នកបាន។

ផ្តល់ដំណឹងពីការឈឺ

ប្រសិនបើអ្នកឈឺហើយមិនអាចទៅធ្វើការបានចូរប្រាប់និយោជកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ វាក៏ជាគំនិតល្អផងដែរដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រវេជ្ជសាស្រ្តជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរយៈពេលលើសពីបីថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

កុំស្នាក់នៅហួសកំណត់

អ្នកត្រូវរាយការណ៍រៀងរាល់ 90 ថ្ងៃម្តងទៅកាន់ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅជិតបំផុត។ បំពេញទំរង់បែបបទជាមួយអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ ដំណើរការនេះគឺមិនគិតថ្លៃទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់គួរសុំលុយពីសេវានេះទេ។

ការិយាល័យ

អាសយដ្ឋាន

លេខទូរស័ព្ទ​

បុគ្គលិកទូទៅ

507 សួយសួអានភ្លូ រដ្ឋធានីបាងកក

 

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 1

ផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅចាំងវឌ្ឍនាក្រុងបាងកក

(0066) 0 2141 9889

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 2

ខេត្តសាមុត ប្រាកាន

(0066) 0 134 0841 4

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 3

ផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅចាំងវឌ្ឍនាក្រុងបាងកក

(0066) 0 2141 9953

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 4

 

ខេត្ត ណាខន រ៉ាតចាស៊ីម៉ា

(0066) 0 4421 2997 – 8

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 5

ខេត្ត ឈៀងម៉ៃ

(0066) 0 5312 1323

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ 6

ខេត្ត សងខ្លា

(0066) 0 74552594

(0066) 0 7455 2592

ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងសួរចម្លើយ

507 សួយសួអានភ្លូ, សាថន រដ្ឋធានីបាងកក

 

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន

សួយសួអានភ្លូ, រដ្ឋធានីបាងកក

 

ដូចគ្នានេះផងដែរសូមពិនិត្យមើលលិខិតឆ្លងដែននិងស្តែមទិដ្ឋាការរបស់អ្នកហើយចាំរហូតដល់ពេលណាដែលវាត្រឹមត្រូវ។

អ្នកអាចស្វែងរកការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅជិតបំផុតដោយមានអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ។ នៅខាងក្រោមជាបញ្ជីឈ្មោះការិយាល័យមួយចំនួន

ប្រសិនបើអ្នកស្នាក់នៅលើសថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកនឹងត្រូវពិន័យ 500 បាតក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រសិនបើអ្នកស្នាក់នៅច្រើនជាង 90 ថ្ងៃអ្នកនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននិងនិរទេសដោយមិនមានលទ្ធភាពចូលម្តងទៀតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។

ពេលវេលានៃការស្នាក់នៅលើសថ្ងៃច្រើន ការហាមឃាត់ការចូលវិញ (រយៈពេលនៃការបដិសេធ) សម្រាប់:
លើស ៩០ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
លើស ១​ ឆ្នាំ ៣ ឆ្នាំ
លើស ៣​ ឆ្នាំ ៥ ឆ្នាំ
លើស ៥ ឆ្នាំ ១០ ឆ្នាំ

 

ពត៌មាន
និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមើលទាំងស្រុង

 

 

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការធ្វើចំណាកស្រុក និងសុខភាពសាធារណៈ គឺជាចំណុច គន្លឹះក្នុងការកំណត់បញ្ហា នៃពេលវេលារបស់យើង។

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការធ្វើចំណាកស្រុក និងសុខភាពសាធារណៈ គឺជាចំណុច គន្លឹះក្នុងការកំណត់បញ្ហា នៃពេលវេលារបស់យើង។

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលខុសត្រូវតិចតួចបំផុតចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោក ... អានបន្ថែម

ជំនួយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រសហគមន៍ដែលត្រូវការជំនួយ

ជំនួយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រសហគមន៍ដែលត្រូវការជំនួយ

កូវីដ -១៩ បង្កើតបានជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយដែលធ្វើឱ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខស្បៀង ... អានបន្ថែម

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃបាននិងកំពុងប្រើជំនួយបច្ចេកវិទ្យាម្តងទៀតក្នុងការផ្តល់បណ្ណ័អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការងារ ... អានបន្ថែម

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

លោកស្រី Lauren Kana Chan ជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកនិទានរឿងជនជាតិជប៉ុន បានមកទស្សនាគម្រោង Migra Action នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ គាត់បានចូលរួមជាមួយក្រុមជួយខ្លួនឯង និងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ ហើយបានចែករំលែកគន្លឹះខ្លះៗក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមអប់រំមិត្តវ័យក្មេង (Peer Educators)។ អានបន្ថែម