គម្រោងមីក្រា អាក់សិន

ដើម្បីលើកកម្ពស់បណ្តាញនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាព គម្រោងពង្រឹងមត្ថភាពក្នុងការទទួលស្គាល់នូវករណីនៃការកេងប្រវ័ញ្ច បង្កើនជំនាញតស៊ូមតិនិងជំនាញក្នុងការធ្វលទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ពលករទេសន្តប្រវេសន៍និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់ជាតិជាតិ និងអន្តរជាតិ។ វាបង្កើនចំណេះដឹងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈក្រុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) ចំនួន ២៥ក្រុម ក្នុងការការពារពលករទេសន្តប្រវេសន៍ប្រឆាំងនឹងទំរង់ផ្សេៗនៃការរំលោភបំពានជាច្រើន ដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើចំណាកស្រុកដែលគ្មានសុវត្ថិភាព និងការជួញដូរមនុស្ស។ ក្រុមជួយខ្លួនឯងជួយប្រមូលព័ត៌មាន ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់នឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ។

គោលបំណងនៃការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាសក្តានុពល គម្រោងនេះផ្តោតលើការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍ក៏ដូចជាអតីតពលករទេសន្តប្រវេសន៍។

ផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃគម្រោងនេះ គឺទូតសុឆន្ទៈសង្គមរបស់គម្រោង – អតីតពលករទសន្តប្រវេសន៍ ដែលបានសំរេចចិត្តថ្លែងសុន្ទរកថា និងចែករំលែកសក្ខីភាពរបស់ពួកគេជាមួយសហគមន៍របស់ពួកគេ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជា និងពលករទសន្តប្រវេសន៍ដែលជាសក្តានុលផ្សេងៗទៀត។ អាន ‘លើសពីអ្វីដែលបាននិទាន‘ – ការប្រមូលសក្ខីភាពរបស់ពួកគេដើម្បីយល់ដឹងពីពួកគេកាន់តែប្រសើរ។

ធាតុសំខាន់នៃគម្រោងនេះ គឺជាយុទ្ធនាការនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងដែលបានអនុវត្តដោយសហការជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយ។ យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការសហការនិងការចូលរួមរបស់ក្រុមមិ្តអប់រំមិត្ត ដែលជាក្រុមយុវជនដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការនិទានរឿង ការកាត់តថតវីដេអូនិងរូបថត ដើម្បីប្រមូលសក្ខីកម្មរបស់ពលករទេសន្តប្រវេសន៍ ដែលត្រឡប់ទៅភូមិរបស់ពួកគេ និងជូនដំណឹងដល់មិត្តភក្តិអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដែលខុសច្បាប់។អានរឿងរបស់ពួកគេនៅលើទំព័រ Facebook របស់គម្រោង:

គ​ម្រោងមីក្រា អាក់សិន MIGRA ACTION ដែលជាការតាមដាននៃគម្រោងមីក្រា សេហ្វ MIGRA-SAFE ដែលបានអនុវត្តកាលពីឆ្នាំមុនៗដោយផ្តោតលើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរជាតិ និងអន្តរជាតិ- ជាពិសេសគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស (NCCT) និង​PCCT និងមន្ត្រីខេត្តនៃក្រសួងការងារ-ការត្រួតពិនិត្យនិងការតស៊ូមតិ ដើម្បីអនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយដោយមានប្រសិទ្ធិភាពដោយរដ្ឋាភិបាលនិងការលើកកម្ពស់ការរាយការណ៍អំពីករណីកេងប្រវ័ញ្ច។

គម្រោង MIGRA ACTION ក៏ដើរតួជាស្ពាននៃគម្រោង MIG-RIGHTផងដែរ ដែលមានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរថៃនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជា។

ទាញយកឯកសារគម្រោង

សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីទាញយកឯកសាររបស់គម្រោង

គម្រោង មីក្រា អាក់សិន

ដើម្បីតស៊ូមតិ តាមដាន និងមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើចំណាកស្រុកគ្មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ (EIDHR / 2015 / 369-068)​ 

Facebook Page

តំបន់គោលដៅ:

ឃុំចំនួន ២៥ ដែលបានបែងចែកនៅក្នុងខេត្តចំនួន ៥ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម កំពង់ធំ ឧត្តរមានជ័យ និងសៀមរាប។

អ្នកទទួលផលៈ

បានដល់អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន ៨០.០០០៖ ពលករទេសន្តប្រវេសន៍និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន។

រយៈពេលនៃគំរោង៖

ខែមករា ២០១៦ – មករា ២០១៩

ដៃគូគំរោង:

GVC Onlus (អង្គការដឹកនាំ)
អង្គការដៃគូ៖ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ អង្គការ អង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់កុមារ និងស្រ្តី (សហការអនុវត្ត) និងអង្គការមេឌាវ័ន (រៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ)
គម្រោងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលពីគណកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏មានអ្នកចូលរួមជាច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចមនុស្ស។

អ្នកផ្តល់ជំនួយគម្រោង៖ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (បរិធានអឺរ៉ុបសំរាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស) ជំនួយអូស្រ្តាលី

 

ពត៌មាន
និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមើលទាំងស្រុង

 

 

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃបាននិងកំពុងប្រើជំនួយបច្ចេកវិទ្យាម្តងទៀតក្នុងការ […] អានបន្ថែម

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

លោកស្រី Lauren Kana Chan ជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកនិទានរឿងជនជាតិជប៉ុន បានមកទស្សនាគម្រោង Migra Action ... អានបន្ថែម

ប្រទេសថៃបានផ្តល់សច្ចាប័នលើការងាររបស់អង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងអនុសញ្ញានេសាទលេខ ១៨៨

ប្រទេសថៃបានផ្តល់សច្ចាប័នលើការងាររបស់អង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងអនុសញ្ញានេសាទលេខ ១៨៨

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសពីការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ ១៨៨ របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ... អានបន្ថែម

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

អង្គការ GVC បានទទួលលិខិតសរសើរមួយពីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ... អានបន្ថែម