គម្រោងមីក្រា អាក់សិន

ដើម្បីលើកកម្ពស់បណ្តាញនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាព គម្រោងពង្រឹងមត្ថភាពក្នុងការទទួលស្គាល់នូវករណីនៃការកេងប្រវ័ញ្ច បង្កើនជំនាញតស៊ូមតិនិងជំនាញក្នុងការធ្វលទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ពលករទេសន្តប្រវេសន៍និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់ជាតិជាតិ និងអន្តរជាតិ។ វាបង្កើនចំណេះដឹងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈក្រុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) ចំនួន ២៥ក្រុម ក្នុងការការពារពលករទេសន្តប្រវេសន៍ប្រឆាំងនឹងទំរង់ផ្សេៗនៃការរំលោភបំពានជាច្រើន ដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើចំណាកស្រុកដែលគ្មានសុវត្ថិភាព និងការជួញដូរមនុស្ស។ ក្រុមជួយខ្លួនឯងជួយប្រមូលព័ត៌មាន ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់នឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ។

គោលបំណងនៃការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាសក្តានុពល គម្រោងនេះផ្តោតលើការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍ក៏ដូចជាអតីតពលករទេសន្តប្រវេសន៍។

ផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃគម្រោងនេះ គឺទូតសុឆន្ទៈសង្គមរបស់គម្រោង – អតីតពលករទសន្តប្រវេសន៍ ដែលបានសំរេចចិត្តថ្លែងសុន្ទរកថា និងចែករំលែកសក្ខីភាពរបស់ពួកគេជាមួយសហគមន៍របស់ពួកគេ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជា និងពលករទសន្តប្រវេសន៍ដែលជាសក្តានុលផ្សេងៗទៀត។ អាន ‘លើសពីអ្វីដែលបាននិទាន‘ – ការប្រមូលសក្ខីភាពរបស់ពួកគេដើម្បីយល់ដឹងពីពួកគេកាន់តែប្រសើរ។

ធាតុសំខាន់នៃគម្រោងនេះ គឺជាយុទ្ធនាការនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងដែលបានអនុវត្តដោយសហការជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយ។ យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការសហការនិងការចូលរួមរបស់ក្រុមមិ្តអប់រំមិត្ត ដែលជាក្រុមយុវជនដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការនិទានរឿង ការកាត់តថតវីដេអូនិងរូបថត ដើម្បីប្រមូលសក្ខីកម្មរបស់ពលករទេសន្តប្រវេសន៍ ដែលត្រឡប់ទៅភូមិរបស់ពួកគេ និងជូនដំណឹងដល់មិត្តភក្តិអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដែលខុសច្បាប់។អានរឿងរបស់ពួកគេនៅលើទំព័រ Facebook របស់គម្រោង:

គ​ម្រោងមីក្រា អាក់សិន MIGRA ACTION ដែលជាការតាមដាននៃគម្រោងមីក្រា សេហ្វ MIGRA-SAFE ដែលបានអនុវត្តកាលពីឆ្នាំមុនៗដោយផ្តោតលើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរជាតិ និងអន្តរជាតិ- ជាពិសេសគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស (NCCT) និង​PCCT និងមន្ត្រីខេត្តនៃក្រសួងការងារ-ការត្រួតពិនិត្យនិងការតស៊ូមតិ ដើម្បីអនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយដោយមានប្រសិទ្ធិភាពដោយរដ្ឋាភិបាលនិងការលើកកម្ពស់ការរាយការណ៍អំពីករណីកេងប្រវ័ញ្ច។

គម្រោង MIGRA ACTION ក៏ដើរតួជាស្ពាននៃគម្រោង MIG-RIGHTផងដែរ ដែលមានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរថៃនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជា។

ទាញយកឯកសារគម្រោង

សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីទាញយកឯកសាររបស់គម្រោង

គម្រោង មីក្រា អាក់សិន

ដើម្បីតស៊ូមតិ តាមដាន និងមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើចំណាកស្រុកគ្មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ (EIDHR / 2015 / 369-068)​ 

Facebook Page

តំបន់គោលដៅ:

ឃុំចំនួន ២៥ ដែលបានបែងចែកនៅក្នុងខេត្តចំនួន ៥ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម កំពង់ធំ ឧត្តរមានជ័យ និងសៀមរាប។

អ្នកទទួលផលៈ

បានដល់អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន ៨០.០០០៖ ពលករទេសន្តប្រវេសន៍និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន។

រយៈពេលនៃគំរោង៖

ខែមករា ២០១៦ – មករា ២០១៩

ដៃគូគំរោង:

GVC Onlus (អង្គការដឹកនាំ)
អង្គការដៃគូ៖ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ អង្គការ អង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់កុមារ និងស្រ្តី (សហការអនុវត្ត) និងអង្គការមេឌាវ័ន (រៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ)
គម្រោងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលពីគណកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏មានអ្នកចូលរួមជាច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចមនុស្ស។

អ្នកផ្តល់ជំនួយគម្រោង៖ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (បរិធានអឺរ៉ុបសំរាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស) ជំនួយអូស្រ្តាលី

 

ពត៌មាន
និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមើលទាំងស្រុង

 

 

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការធ្វើចំណាកស្រុក និងសុខភាពសាធារណៈ គឺជាចំណុច គន្លឹះក្នុងការកំណត់បញ្ហា នៃពេលវេលារបស់យើង។

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការធ្វើចំណាកស្រុក និងសុខភាពសាធារណៈ គឺជាចំណុច គន្លឹះក្នុងការកំណត់បញ្ហា នៃពេលវេលារបស់យើង។

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលខុសត្រូវតិចតួចបំផុតចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោក ... អានបន្ថែម

ជំនួយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រសហគមន៍ដែលត្រូវការជំនួយ

ជំនួយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រសហគមន៍ដែលត្រូវការជំនួយ

កូវីដ -១៩ បង្កើតបានជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយដែលធ្វើឱ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខស្បៀង ... អានបន្ថែម

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃបាននិងកំពុងប្រើជំនួយបច្ចេកវិទ្យាម្តងទៀតក្នុងការផ្តល់បណ្ណ័អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការងារ ... អានបន្ថែម

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

លោកស្រី Lauren Kana Chan ជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកនិទានរឿងជនជាតិជប៉ុន បានមកទស្សនាគម្រោង Migra Action នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ គាត់បានចូលរួមជាមួយក្រុមជួយខ្លួនឯង និងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ ហើយបានចែករំលែកគន្លឹះខ្លះៗក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមអប់រំមិត្តវ័យក្មេង (Peer Educators)។ អានបន្ថែម