งานวิจัย: แนวโน้มการย้ายถิ่นฐานระหว่างกัมพูชาและไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2556 – 2558

งานวิจัย: แนวโน้มการย้ายถิ่นฐานระหว่างกัมพูชาและไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2556 – 2558

เมื่อเดินทางไปตามชนบทของกัมพูชามักจะมีเรื่องราวรูปแบบคล้าย ๆ กันปรากฏ นั่นก็คือ หมู่บ้านที่คนหายไปครึ่งหนึ่ง มีคนแก่ดูแลเด็กเล็ก ๆ ในระหว่างที่พ่อแม่ย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นเพื่อจุนเจือตนเองและครอบครัวที่บ้าน ทำไมพ่อแม่จึงออกจากบ้าน?...