ราคาของมนุษย์ – บทสัมภาษณ์กับ George Nickels

ราคาของมนุษย์ – บทสัมภาษณ์กับ George Nickels

GVC ได้จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายในหัวข้อ “ราคาของมนุษย์” (Human Cost) [เชื่อมลิงก์ไปยังงานนิทรรศการ] โดยนิทรรศการนี้ได้จัดร่วมกับ George Nickels ซึ่งเป็นช่างภาพ การจัดนิทรรศการครั้งนี้ ช่างภาพและ GVC หวังว่าจะได้ชูประเด็นปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ให้เป็นที่ประจักษ์...
ราชอาณาจักรกัมพูชาเฉลิมฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ

ราชอาณาจักรกัมพูชาเฉลิมฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ

คณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์เห็นถึงความพยายามของ GVC ในประเทศกัมพูชาและได้มอบประกาศนียบัตรชมเชยด้านการประสานงานร่วมกับหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ งานเฉลิมฉลองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560...