คณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์เห็นถึงความพยายามของ GVC ในประเทศกัมพูชาและได้มอบประกาศนียบัตรชมเชยด้านการประสานงานร่วมกับหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
งานเฉลิมฉลองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทั่วประเทศกัมพูชาและมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คน

This slideshow requires JavaScript.