นักเขียนบล็อกในโครงการ Faces to Hearts เยี่ยมชมโครงการ Migra Action

นักเขียนบล็อกในโครงการ Faces to Hearts เยี่ยมชมโครงการ Migra Action

Lauren Kana Chan นักเขียนบล็อกและเล่าเรื่องชาวญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชมโครงการ Migra Action ในจังหวัดเสียมเรียบ เธอได้เข้าร่วมกลุ่ม Self-Help ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นและได้แบ่งปันเคล็ดลับในการสัมภาษณ์ให้กับอาสาสมัครเยาวชน Lauren...