อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

27 มีนาคม 2561 กลุ่มอาสาสมัครได้ฝึกอบรมการถ่ายภาพพื้นฐาน การทำวิดีโอ และการเล่าเรื่อง และขณะนี้ก็ได้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการบันทึกเรื่องราวจากผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวของคนเหล่านี้...
บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

9 เมษายน 2561 GVC ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ MIG RIGHT ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (National Committee for Counter Trafficking: NCCT)...
การศึกษาดูงานในปอยเปตและชายแดนอรัญประเทศ

การศึกษาดูงานในปอยเปตและชายแดนอรัญประเทศ

กลุ่มนักข่าวร่วมงานกับเจ้าหน้าที่จาก GVC และ CWCC ที่ประจำที่ชายแดนไทย/กัมพูชาในช่วงก่อนวันเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของกัมพูชา ในช่วงนี้ของปีจะมีอัตราการส่งกลับจากประเทศไทยสูงเป็นพิเศษ โดยจำนวนของรถขนส่งผู้ถูกส่งกลับมีประมาณ 7 คัน โดยมีผู้ถูกส่งกลับประมาณ 40 คนบนรถ...