กลุ่มนักข่าวร่วมงานกับเจ้าหน้าที่จาก GVC และ CWCC ที่ประจำที่ชายแดนไทย/กัมพูชาในช่วงก่อนวันเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของกัมพูชา ในช่วงนี้ของปีจะมีอัตราการส่งกลับจากประเทศไทยสูงเป็นพิเศษ โดยจำนวนของรถขนส่งผู้ถูกส่งกลับมีประมาณ 7 คัน
โดยมีผู้ถูกส่งกลับประมาณ 40 คนบนรถ นักข่าวได้พบเห็นขั้นตอนการส่งกลับจากศูนย์ช่วยเหลือด้านการย้ายถิ่น (Migration Assistant Center) และได้สัมภาษณ์ผู้ถูกส่งกลับ

อ่านบทความโดย Alicia Chen (ภาษาจีน)