เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศกัมพูชา ฯพณฯ George Edgar และนาย Suong Sopheap จาก CWCC จังหวัดบันเตียเมียนเจย เดือนมีนาคม 2561

27 มีนาคม 2561

กลุ่มอาสาสมัครได้ฝึกอบรมการถ่ายภาพพื้นฐาน การทำวิดีโอ และการเล่าเรื่อง และขณะนี้ก็ได้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการบันทึกเรื่องราวจากผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวของคนเหล่านี้ กลุ่มอาสาสมัครได้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการย้ายถิ่นแบบไม่ได้จดทะเบียนและโอกาสในการย้ายถิ่นโดยใช้ช่องทางปกติมายังช่องทางของเว็บไซต์ของโครงการรณรงค์ดังกล่าว

“อาสาสมัครทั้งกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยเยาวชนชายและหญิงจำนวน 24 คนจาก 5 จังหวัดในกัมพูชา ได้เตรียมการสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตร่วมกัน” Mik Saphanara จาก Media One ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการกล่าว “อาสาสมัครได้ลงคำถามในช่องทางออนไลน์ ถ่ายวิดีโอและสัมภาษณ์เอง”

พบปะกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จาก CWCC จังหวัดบันเตียเมียนเจย เดือนมีนาคม 2561

“ผมประทับใจในสิ่งที่ผมได้พบเห็นว่าโครงการนี้ทำอะไรบ้าง” เอกอัครราชทูตกล่าวในขณะตอบคำถามอาสาสมัครเยาวชน “การที่เยาวชนมาเข้าร่วมด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญ”

ในระหว่างเดินทางเยี่ยมโครงการ MIGRA ACTION เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปได้เข้าร่วม Self-Help-Group ในหมู่บ้าน Tasal ในเขตเทศบาล Kok Balaing ได้พบเจอกับเจ้าหน้าที่ในท้องที่อำเภอบันเตียเมียนเจย ตัวแทนจากภาคประชาสังคม และอาสาสมัครเขาวชน 6 คนและจิตอาสาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ MIGRA ACTION ผู้เข้าสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูต

“การสนับสนุนแรงงานย้ายถิ่นของสหภาพยุโรปนั้นแสดงออกผ่านโครงการ MIGRA ACTION เป็นหลัก เช้าวันนี้เรารับฟังผู้คนสอบถามข้อมูลและข้อสงสัยว่าจะสามารถขอความช่วยเหลือขณะเจอปัญหาในการทำงานนอกประเทศได้อย่างไร ผมคิดว่าการที่ผู้คนสามารถย้ายสถานที่ประกอบอาชีพและได้เงินจากงานที่ทำมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ดี และการที่พวกเขาเข้าใจว่าสามารถย้ายสถานที่ที่ประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมายได้อย่างไรก็เป็นสิ่งที่สำคัญ’’

โครงการ MIGRA ACTION เป็นการดำเนินร่วมกันระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน GVC จากประเทศอิตาลีและพันธมิตร ได้แก่Cambodian Women’s Crisis Center and Legal Support for Children and Women ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ที่จะย้ายถิ่นเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการย้ายถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายและมุ่งมั่นจะลดการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์จากแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางไปประเทศไทย

ชมวิดีโอการสัมภาษณ์