จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ได้รับจดหมายแสดงความขอบคุณจากนายอำเภอประจำอำเภออุดดอร์เมียนเจยที่แสดงความขอบคุณต่อความพยายามและความร่วมมือกับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในอำเภอในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัด ในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่โครงการ MIGRA ACTION...
โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา สถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใด อ่านบทความโดย Danielle Keeton-Olsen ซึ่งรวมถึงบทสัมภาษณ์กับนาย Sokchar Mom ผู้อำนวยการจาก LSCW [ไฮเปอร์ลิงก์:...
ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ผู้ที่ถูกจับได้ว่าทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทยจะถูกปรับระหว่าง 5,000 ถึง 50,000 บาท รวมถึงถูกส่งกลับประเทศและห้ามขอรับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอีกเป็นเวลาสองปี...