โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา สถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใด อ่านบทความโดย Danielle Keeton-Olsen ซึ่งรวมถึงบทสัมภาษณ์กับนาย Sokchar Mom ผู้อำนวยการจาก LSCW

[ไฮเปอร์ลิงก์: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Hun-Sen-s-Cambodia/Unstoppable-worker-outflow-dims-Cambodia-s-future-prospects ]