ลูกทั้ง 5 คนของนาง Ann ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยอย่างผิดกฏหมาย เธอกับสามีอายุ 70 ปีที่ป่วยอยู่ที่กัมพูชา กับหลาน 12 คนที่ต้องดูแล

นาง Ann

เรื่องของนาง Ann

นาง Ann ถ่ายรูปครอบครัวที่หน้าบ้าน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดเสียมเรียบ ร่วมกับสามีอายุ 70 ปี และหลาน 12 คน หลังจากที่น้ำท่วมที่นาเมื่อปีที่แล้ว ครอบครัวก็เป็นหนี้ทำให้ลูกทั้ง 5 ของเธอจำต้องย้ายถิ่นข้ามชายแดนเพื่อหางานทำที่ประเทศไทย เงินที่ส่งมาจุนเจือแม่ทุก ๆ เดือนก็ไม่มากนัก “เงินมีไม่พอ ลูก ๆ ฉันมีหนี้สินต้องจ่าย เงินที่เหลือไม่พอเลี้ยงหลาน 12 คน เราก็ลำบากนะแต่ไม่มีทางเลือก”

ลูก ๆ ของนาง Ann แยกกันทำงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายที่ทั่วประเทศไทย
การโยกย้ายถิ่นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับพวกเขา ก่อนน้ำจะท่วมพวกเขาก็เดินทางข้ามแดนไปมาอยู่บ่อยครั้ง โดยไม่มีเอกสารถูกต้องแทบทุกครั้ง ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้มีแค่พอจะบริโภคในครอบครัวเท่านั้น ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ โดยเฉพาะเมื่อการเก็บเกี่ยวลดลงไป 65% เพราะน้ำท่วม พวกเขาไม่มีเงินลงทุนในระบบจัดการน้ำราคาแพงและไม่ได้ปลูกพืชหลากหลายชนิดไปขาย ไม่มีเงินจะสร้างบ้านของตนเองและไม่มีเงินเพื่อการศึกษาของลูก ๆ ในท้องที่ที่พวกเขาอยู่ไม่ค่อยมีงานให้ทำ ดังนั้นการข้ามแดนจึงอาจเป็นเรื่องสมเหตุสมผล ชาวบ้านอีกหลายคนในท้องถิ่นก็ทำเช่นเดียวกัน ชาวกัมพูชาจำนวนมากทิ้งผู้สูงอายุไว้ที่บ้านเพื่อช่วยเลี้ยงลูกเนื่องจากไม่สามารถนำลูกไปด้วยได้เหมือนดังเช่นกรณีของนาง Ann

นาง Ann ไม่เคยได้ยินเรื่องการโยกย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยมาก่อน เมื่อถูกถามถึงความฝัน น้ำตาเธอก็เอ่อล้น “ฉันอยากให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่กัมพูชาอีกครั้ง แต่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ฉันเลยไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหม” เธอกล่าวเสริมว่า “ฉันดีใจนะที่มีโรงเรียนในหมู่บ้านให้หลาน ๆ ได้ไปเรียน” เธอมองเห็นโอกาสของคนรุ่นหลังว่าถ้ามีการศึกษาและวิชาชีพที่เหมาะสม หลาน ๆ ของเธอก็จะหางานที่ให้เงินเดือนที่สูงกว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ และบางทีพวกเขาอาจช่วยฟื้นคืนผืนนาที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นประจำก็เป็นได้

ลูก ๆ ของนาง. Ann – Sarom, Phekalika, Tola, Veasna และ Sopheap*- ต้องออกจากหมู่บ้านไป “พวกเขาทั้งหมดข้ามชายแดนไปกับสามีหรือภรรยาโดยไม่ได้มีเอกสารถูกต้อง” – นาง Ann แม่ของพวกเขากล่าว “เราพยายามจะจัดการเรื่องหนังสือเดินทางให้ แต่กลับถูกโกงจากนายหน้าหางานที่เรียกเก็บเงิน 15,000 บาท [ประมาณ 450 เหรียญสหรัฐ] แล้วก็หายตัวไป
เราไม่มีเงินพอที่จะขอหนังสือเดินทางใหม่ได้” หากไม่มีเอกสารถูกต้อง เหล่าผู้อพยพย้ายถิ่นอาจอยู่ในสถานะที่ไม่สู้ดีนักในประเทศปลายทาง พวกเขาต้องเสี่ยงกับการถูกขูดรีดจากนายจ้างและไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดได้และในที่สุดอาจถูกปรับหรือส่งตัวกลับประเทศ

*มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อปกป้องอัตลักษณ์บุคคล

อ่านเพิ่มเติมเรื่องของผู้ที่อยู่ข้างหลัง

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องเงินส่งกลับประเทศ อ่านงานวิจัยของเรา