สิ่งพิมพ์ใหม่ของ IOM เพื่อปรับปรุงการคุ้มครอง และความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยง

สิ่งพิมพ์ใหม่ของ IOM เพื่อปรับปรุงการคุ้มครอง และความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้เปิดตัวชุดเอกสารใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานโดยมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยง...