เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้เปิดตัวชุดเอกสารใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานโดยมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยง เครื่องมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงการระบุความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการย้ายถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ และการล่วงละเมิด

“ผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับทุกข์ทรมานจากความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ และการละเมิดมักจะต่อสู้เพื่อเข้าถึงความช่วยเหลือที่จำเป็นในการกู้คืน” มาติเยอ ลูเซียโน (Mathieu Luciano) หัวหน้าหน่วยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยงของ IOM ได้กล่าวในแถลงการณ์ “เรามั่นใจว่าคำแนะนำใหม่นี้จะสนับสนุนรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนในความพยายามที่จะปรับปรุงการคุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บย้ายถิ่นที่เสี่ยงต่อความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ และการหล่วงละเมิด ลูเซียโน กล่าวเสริม”

ชุดเอกสารมีดังต่อไปนี้:

  • คู่มือ IOM ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ และกาล่วงละเมิด
  • คำแนะนำ IOM ว่าด้วยกลไกการอ้างอิงสำหรับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงการแสวงหาประโยชน์และการหลวงละเมิดและเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
  • คำแนะนำ IOM ว่าด้วยการวางแผนรับมือ (Response Planning) สำหรับผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง​ การแสวงหาประโยชน์ และการล่วงละเมิด

เข้าถึงสิ่งพิมพ์ของ IOM ได้ที่นี่