สิ่งพิมพ์ใหม่ของ IOM เพื่อปรับปรุงการคุ้มครอง และความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยง

สิ่งพิมพ์ใหม่ของ IOM เพื่อปรับปรุงการคุ้มครอง และความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้เปิดตัวชุดเอกสารใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานโดยมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยง...
ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ซึ่งทำให้เกิดการผูกพันในข้อบังคับเรื่องมาตรฐานของการทำงานที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมประมง...
โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา สถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใด อ่านบทความโดย Danielle Keeton-Olsen ซึ่งรวมถึงบทสัมภาษณ์กับนาย Sokchar Mom ผู้อำนวยการจาก LSCW [ไฮเปอร์ลิงก์:...
ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ผู้ที่ถูกจับได้ว่าทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทยจะถูกปรับระหว่าง 5,000 ถึง 50,000 บาท รวมถึงถูกส่งกลับประเทศและห้ามขอรับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอีกเป็นเวลาสองปี...
การศึกษาดูงานในปอยเปตและชายแดนอรัญประเทศ

การศึกษาดูงานในปอยเปตและชายแดนอรัญประเทศ

กลุ่มนักข่าวร่วมงานกับเจ้าหน้าที่จาก GVC และ CWCC ที่ประจำที่ชายแดนไทย/กัมพูชาในช่วงก่อนวันเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของกัมพูชา ในช่วงนี้ของปีจะมีอัตราการส่งกลับจากประเทศไทยสูงเป็นพิเศษ โดยจำนวนของรถขนส่งผู้ถูกส่งกลับมีประมาณ 7 คัน โดยมีผู้ถูกส่งกลับประมาณ 40 คนบนรถ...
งานวิจัย: การวัดระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยในการย้ายถิ่นฐาน

งานวิจัย: การวัดระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยในการย้ายถิ่นฐาน

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ร่วมจัดโครงการ MIGRA-SAFE (GVC, Phare Ponleu Selpak (PPS) และ CWCC ได้วิจัยระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยของการย้ายถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่เสียมราฐ พระตะบอง และบันเตียเมียนเจย...