จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ได้รับจดหมายแสดงความขอบคุณจากนายอำเภอประจำอำเภออุดดอร์เมียนเจยที่แสดงความขอบคุณต่อความพยายามและความร่วมมือกับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในอำเภอในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัด ในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่โครงการ MIGRA ACTION...
อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

27 มีนาคม 2561 กลุ่มอาสาสมัครได้ฝึกอบรมการถ่ายภาพพื้นฐาน การทำวิดีโอ และการเล่าเรื่อง และขณะนี้ก็ได้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการบันทึกเรื่องราวจากผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวของคนเหล่านี้...
บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

9 เมษายน 2561 GVC ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ MIG RIGHT ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (National Committee for Counter Trafficking: NCCT)...
นักเขียนบล็อกในโครงการ Faces to Hearts เยี่ยมชมโครงการ Migra Action

นักเขียนบล็อกในโครงการ Faces to Hearts เยี่ยมชมโครงการ Migra Action

Lauren Kana Chan นักเขียนบล็อกและเล่าเรื่องชาวญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชมโครงการ Migra Action ในจังหวัดเสียมเรียบ เธอได้เข้าร่วมกลุ่ม Self-Help ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นและได้แบ่งปันเคล็ดลับในการสัมภาษณ์ให้กับอาสาสมัครเยาวชน Lauren...
ราคาของมนุษย์ – บทสัมภาษณ์กับ George Nickels

ราคาของมนุษย์ – บทสัมภาษณ์กับ George Nickels

GVC ได้จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายในหัวข้อ “ราคาของมนุษย์” (Human Cost) [เชื่อมลิงก์ไปยังงานนิทรรศการ] โดยนิทรรศการนี้ได้จัดร่วมกับ George Nickels ซึ่งเป็นช่างภาพ การจัดนิทรรศการครั้งนี้ ช่างภาพและ GVC หวังว่าจะได้ชูประเด็นปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ให้เป็นที่ประจักษ์...
ราชอาณาจักรกัมพูชาเฉลิมฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ

ราชอาณาจักรกัมพูชาเฉลิมฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ

คณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์เห็นถึงความพยายามของ GVC ในประเทศกัมพูชาและได้มอบประกาศนียบัตรชมเชยด้านการประสานงานร่วมกับหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ งานเฉลิมฉลองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560...