ติดต่อเรา

GVC

Website: www.gvc-italia.org
Facebook: www.facebook.com/GVConlus
Facebook: https://www.facebook.com/MigraAction/
Email: [email protected]

อิตาลี:

Email: [email protected]
Phone: +39 051585604

พันธมิตรโครงการ Mig-Right

ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฏหมายสำหรับเยาวชนและสตรี

Website: www.lscw.org
Facebook: www.facebook.com/LSCW02/
Email: [email protected]
Phone: +85523 220 626
Hotline: +855 77 455 516

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

Website: www.lpnfoundation.org
Facebook: https://www.facebook.com/Labour-Rights-Promotion-Network-371018579290/
Email: [email protected]
Phone: +66 34 434 726 / +66 86 163 1390

โครงการได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก
สหภาพยุโรป

พันธมิตรโครงการ Migra Action

ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสตรีกัมพูชา

Website: www.cwcc.org.kh
Facebook: www.facebook.com/CambodianWomensCrisisCentercwcc
Email: [email protected]
Phone: +855 23 997 967

ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฏหมายสำหรับเยาวชนและสตรี

Website: www.lscw.org/
Facebook: www.facebook.com/LSCW02/
Email: [email protected]
Phone: +855 23 220 626
Hotline: +855 77 455 516

แคมเปญสื่อสารมวลชนโดย:

สื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาภาคปฏิบัติ

Website: http://mediaone.org.kh/en/
Facebook: https://www.facebook.com/mediaonekh
Email: [email protected]
Phone: +855 023 996 828

โครงการได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก
สหภาพยุโรป