ข้อมูลสำหรับ
ผู้ย้ายถิ่น

คุณเป็นผู้ย้ายถิ่นหรือมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นไปต่างประเทศหรือไม่ ถ้าใช่ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ!
ที่นี่มีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสำคัญที่คุณต้องมีก่อนเดินทางไปประเทศไทยและเอกสารเพื่อผ่านเข้าประเทศไทย

คุณทราบหรือไม่ว่าต้องติดต่อใครเมื่อเกิดเหตุจำเป็น
คุณไม่ต้องกังวลเพราะเราได้เตรียมรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญไว้ให้คุณแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลด พิมพ์เอกสารและพกติดตัวไว้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานจัดหางานที่คุณใช้บริการว่าได้ขึ้นทะเบียนและดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศกัมพูชาหรือไม่ โดยตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานจัดหางานที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องที่นี่

หากคุณทราบเกี่ยวกับสิทธิที่คุณพึงมี ข้อมูลงานที่กำลังรออยู่ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้มากเท่าไร ก็จะดีมากเท่านั้น อ่านเคล็ดลับสำหรับผู้ย้ายถิ่นและทดสอบความรู้ที่ได้อ่านได้ตอนท้าย

ขอให้โชคดี, เราขอแสดงความยินดีที่คุณได้งานใหม่และขอให้พึงระลึกไว้ว่าเราจะปลอดภัยไปด้วยกัน!

เอกสาร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอกสาร

หมายเลขสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หมายเลขสำคัญ

สำนักจัดหางาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สำนักจัดหางาน

เคล็ดลับสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เคล็ดลับสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่น