เอกสาร

ในกรณีที่คุณต้องการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ในด้านเอกสารคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและจำเป็นต้องมี:

เอกสารจำนวน 4 ชนิด จากประเทศกัมพูชา ก่อนที่คุณจะเดินทาง:

1

หนังสือเดินทาง
อ่านเพิ่มเติม

2

บัตรทำงานต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม

3

วีซ่า (ประเภท: L-A)
อ่านเพิ่มเติม

4

หนังสือสัญญาการจ้างงาน
อ่านเพิ่มเติม

เอกสาร 3 ชนิด กรณีคุณพำนักในประเทศไทย:

5

หนังสืออนุญาตทำงาน (หนังสือเดินทางเล่มสีน้ำเงิน)
อ่านเพิ่มเติม

6

บัตรประกันสังคม
อ่านเพิ่มเติม

7

บัตรอนุญาตทำงาน
อ่านเพิ่มเติม

8

บัตรสีชมพู
อ่านเพิ่มเติม

เอกสารก่อนออกเดินทาง

ก่อนที่จะพิจารณาการทำงานในประเทศไทย คุณจำเป็นต้องติดต่อกับสำนักจัดหางานเอกชนที่ได้รับการลงทะเบียนรับรองถูกต้อง (PRA) ซึ่งจะเป็นตัวแทนช่วยให้คุณมั่นใจว่า ได้งานทำแน่นอน ปลอดภัยและช่วยเหลือคุณในการเตรียมเอกสารที่จำเป็น โดยมีขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามต่อไปดังนี้.

1. ทำหนังสือเดินทาง

การทำหนังสือเดินทาง คุณต้องเตรียมเอกสาร 3 ชนิด โดย สำนักงานจัดหางานของคุณจะจัดการตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการลงทะเบียนสมัครทำบัตรทำงานในต่างประเทศจากประเทศกัมพูชา (OCWC) และเมื่อคุณมี OCWC คุณสามารถใช้เป็นเอกสารสำหรับทำเอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทางเล่มสีแดงหรือสีดำ).


 • สูติบัตร
 • +

 • ทะเบียนบ้าน
 • +

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • =

 • หนังสือเดินทางเล่มสีแดง
  หรือ
 • หนังสือเดินทางเล่มสีดำ/เอกสารการเดินทางที่เรียกว่า ‘ หนังสือเดินทางสีดำ ‘ เป็นเอกสารที่ช่วยให้แรงงานชาวกัมพูชาเดินทางและเข้าพักในประเทศไทยได้ มีค่าใช้จ่าย 35-75 USD และสามารถรับได้ผ่านทางสำนักจัดหางานเอกชนเท่านั้น.

คุณสามารถขอรับหนังสือเดินทางด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหางาน.
ในการยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่คุณต้องไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางในพนมเปญ:

ในพนมเปญ:

หากคุณมีหนังสือเดินทางเก่าที่หมดอายุแล้วคุณต้องไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางในอำเภอ Niroth.
หากคุณต้องการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ วิธีที่ง่ายและสะดวกคือไปที่สำนักงานย่อยหนังสือเดินทาง ที่ Aeon Mall,Sen Sok City.

 

   

หนังสือเดินทางในเขต Niroth: แผนกหนังสือเดินทางและการตรวจคนเข้าเมือง
หมู่บ้าน Ta Ngov, Sangkat Niroth, Khan Chbar Ampeou, 12357

 

https://goo.gl/maps/dJWUPgYmPuz

(+855)0 69 92 38 38

สำนักงานย่อยแผนกหนังสือเดินทาง ใน Aeon Mall Sen Sok City
St. 1003, หมู่บ้าน Bayab, ตำบล, Phnom Penh

https://goo.gl/maps/xA7Ex2f5aDR2

 

บันเตียเมียนเจย:

 

52-54, หลักกิโลเมตรที่ 4, เมือง Sangkat (+855) 061 211 198

พระตะบอง:

 

F.29, หมู่บ้าน Chumnyik, ตำบล Anglongvol, อำเภอ Sangkoa (+855) 070 868688

เกาะกง:

 

หมู่บ้านเลขที่4, Sangkat Dongtong , เมืองKamarakpument (+855) 081 844 812

ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา:

 • 100 USD ดำเนินการภายใน15วันทำการ
 • 150 USD ดำเนินการภายใน7วัน
 • 200 USD ดำเนินการภายใน 1วัน

หนังสือเดินทางมีอายุ 10 ปี

ข้อเสนอแนะ: คุณสามารถขอทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้บริการสำนักงานจัดหางานก็ได้ แต่หนังสือเดินทางไม่ใช่เอกสารอย่างเดียวที่คุณต้องมีในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย ทั้งนี้คุณยังต้องขอความช่วยเหลือจากสำนักจัดหางานเพื่อจัดการเรื่องเอกสารอื่นๆที่เหลือ หากคุณมั่นใจในตัวแทนของสำนักงานจัดหางานที่คุณใช้บริการ คุณสามารถมอบหมายให้กับตัวแทนนั้น ทำการรวบรวม จัดหาเอกสารอื่นๆ กรุณาตรวจสอบว่าสำนักงานจัดหางาน ที่คุณกำลังใช้บริการเป็นสำนักงานที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลแล้ว โดยไปที่ (……….PRA).

หนังสือเดินทางสำหรับคนงานชาวกัมพูชาเป็นแบบที่รัฐบาลกัมพูชาออกให้กับคนงานในประเทศกัมพูชาเพื่อให้สามารถใช้ได้ในต่างประเทศและมีอายุ 5 ปีเท่านั้น ในขณะที่เอกสารการเดินทางจะใช้ได้เฉพาะประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ในขณะนี้กำลังอยู่ที่มีกระบวนการเจรจาเพื่อเดินทางเข้าประเทศอื่นๆเพิ่มเติม.

หากต้องการสมัครทำหนังสือเดินทางสีดำ สิ่งแรกคือ ต้องทำงานในประเทศไทยและคุณต้องมีนายจ้างของคุณในประเทศไทยก่อนแล้ว หรือคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับสำนักงานจัดหางาน (PRA) ในประเทศกัมพูชาเพื่อจัดหาตำแหน่งงานในประเทศไทย.

PRA จะจัดการเรื่องเอกสารของคุณ เริ่มแรกจะสมัครบัตรทำงานต่างประเทศกัมพูชา(OCWC) ให้คุณ เมื่อคุณมี OCWC หมายความว่าคุณเป็นแรงงานที่สามารถทำงานได้ และนำเอกสารนี้ใช้สมัครทำหนังสือเดินทางได้

ขณะนี้คุณสามารถใช้บริการ OCWC แบบครบวงจร ซึ่งให้บริการโดยกรมแรงงานและแผนกหนังสือเดินทาง ในพนมเปญคุณสามารถไปที่ ห้างสรรพสินค้า หรือ PHSAR STEUNG MEANCHEY TMEY หรือคุณสามารถไปที่จังหวัดพระตะบอง จังหวัดเกาะกงและ จังหวัดบันเตียเมียนเจย

2. ใบอนุญาตทำงาน (OCWC)

เอกสารนี้ได้รับจากสำนักจัดหางานเอกชนสำหรับคนงานต่างด้าว

ด้านหน้า


 
ด้านหลัง

3. ประเภทวีซ่า L-A

มีวีซ่าหลายประเภทที่มีลักษณะคล้ายกันมาก แตกต่างกันที่ตัวอักษร:

เฉพาะวีซ่าแรงงาน (ตัวอักษร: L-A) อนุญาตให้คุณทำงานในประเทศไทย อายุวีซ่า 2ปีและคุณไม่สามารถทำวีซ่านี้ด้วยตัวเอง–สำนักจัดหางานเอกชนจะทำการสมัครให้คุณ.

ข้อเสนอแนะ : เมื่อคุณได้รับหนังสือเดินทางจากสำนักงานจัดหางานเอกชน ให้ตรวจสอบว่าคุณมีวีซ่าประเภทใด มองหาตัวอักษร L-A หากคุณพบว่าวีซ่าของคุณเป็นวีซ่าท่องเที่ยว (TR), คุณไม่สามารถใช้ทำงานได้ ให้นำหนังสือเดินทางของคุณกลับไปติดต่อยังสำนักงานจัดหางานเอกชนที่คุณใช้บริการ ให้จัดทำวีซ่าให้ถูกประเภทโดยไม่มีการชำระเงินเพิ่มเติม-มันไม่ได้เป็นความผิดของคุณที่วีซ่าไม่ถูกต้อง หากสำนักงานจัดหางานเอกชนยังคงต้องการเงินพิเศษเพิ่มเติม ในกรณีที่คุณอยู่ในจังหวัดพนมเปญ หรือสถานที่มีกรมแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพควรยื่นเรื่องร้องเรียนกับกระทรวงแรงงาน หากคุณอยู่ในจังหวัดอื่นใด ให้ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ในเว็บไซต์นี้.

4. สัญญาจ้างงาน

สัญญาการจ้างงานเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับนายจ้างของคุณ เป็นเอกสารที่สำคัญมาก แสดงถึงภาระ หน้าที่ของคุณในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานและของนายจ้างของคุณ. ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณลงชื่อและคุณต้องได้รับสำเนาที่ลงชื่อไว้แล้วมาด้วย

TIP:

 • สัญญาควรจะเขียนทั้งภาษาเขมรและภาษาไทย
 • สัญญาจะต้องได้รับการลงนามโดยคุณและลงนามพร้อมประทับตราโดยนายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างที่คุณจะทำงานให้
 • ห้ามลงนามในกระดาษเปล่าหรือข้อความที่เขียนในภาษาที่คุณไม่เข้าใจ
 • หากคุณมีปัญหา หรือไม่เข้าใจข้อความให้ขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณไว้ใจ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสำเนาของสัญญา

อย่างน้อยที่สุดสัญญาจ้างงานควรรวมถึง:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและนายจ้างของคุณ: ชื่อของคุณชื่อนายจ้างชื่อของบริษัทและที่อยู่
 • ประเภทของงานและหน้าที่ของคุณ: สิ่งที่คุณจะทำ
 • เงินเดือนและสิทธิประโยชน์: วิธีการและเวลาที่คุณจะได้รับเงิน
 • ชั่วโมงการทำงาน: จำนวนชั่วโมงที่คุณจะทำงานและวิธีการชำระเงินล่วงเวลา และวิธีคำนวณ (โดยปกติจะเป็น8ชั่วโมง/วัน)
 • วันลา วันหยุด: จำนวนวันหยุด และ วันหยุดพิเศษที่คุณจะได้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครอง การประกันสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน

ตัวอย่างของสัญญาการทำงาน:

เอกสารที่จะได้รับตอนที่อยู่ในประเทศไทย

5. หนังสืออนุญาตทำงาน

ออกโดยกระทรวงแรงงานในประเทศไทย นายจ้างจำเป็นต้องนำแรงงานมาเพื่อจัดทำเอกสารที่กระทรวงแรงงานและแรงงานนั้นต้องได้รับเอกสารด้วยตนเอง เอกสารที่จำเป็นคือบัตรประจำตัวของนายจ้าง, ทะเบียนบ้านของนายจ้าง, แผนที่ของที่ทำงาน, สำเนาหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว,รูปภาพขนาด 3×4 ของแรงงานต่างด้าว, สัญญาการทำงานและใบรับรองสุขภาพของผู้อพยพ.

ค่าใช้จ่าย 3,000บาท/ปี มีอายุการใช้งานหนึ่งปี

6. บัตรประกันสังคม

บัตรประกันสังคม ออกโดยสำนักงานประกันสังคม ปัจจุบันสำนักงานไม่ได้ออกบัตรนี้และพนักงานสามารถตรวจสอบการประกันสังคมโดยการแจ้งหมายเลขประจำตัวกับสำนักงานประกันสังคม นายจ้างจะต้องแจ้งให้สำนักงานประกันสังคมทราบเพื่อลงทะเบียนประกันสังคม ค่าใช้จ่ายชำระเป็นรายเดือนโดยนายจ้าง,พนักงานและรัฐบาลขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งหมายถึง นายจ้างงานจะจ่าย 5%, พนักงานจะจ่าย 5% และรัฐบาลจะจ่าย2.75% ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน พนักงานที่สมัครประกันสังคมต้องทำการตรวจสอบสัญชาติ และจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน/หนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตน สิทธิ์ประกันสังคมครอบคลุมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน, ความพิการ, เสียชีวิต, คลอดบุตร, ผลประโยชน์สำหรับบุตร, การว่างงาน,การเกษียณอายุและเจ็บป่วย

7. บัตรใบอนุญาตทำงาน

a. บัตรอนุญาตทำงานเป็นผลมาจากการทำสัญญา MOU ระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทย ออกโดยกรมแรงงานในประเทศไทยและแสดงสิทธิที่แรงงานจะได้รับ หลังจากที่พวกเขาฝึกอบรมที่ศูนย์บริการคนต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว (ที่ชายแดน)

เอกสารที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานคือบัตรประจำตัวของนายจ้าง, ทะเบียนบ้านของนายจ้าง, แผนที่ของที่ทำงาน, สำเนาหนังสือเดินทางของคนงานต่างด้าว, รูปภาพขนาด 3 * 4 นิ้ว ของคนต่างด้าว, สัญญาการทำงาน,ใบตรวจรับรองสุขภาพของแรงงานและรายชื่อผู้ปฏิบัติของนายจ้าง ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท เอกสารมีอายุ 2 ปี

8. บัตรสีชมพู

บัตรสีชมพู ถูกออกโดยกระทรวงแรงงาน บัตรนี้เป็นแบบฟอร์มเก่าของใบอนุญาตการทำงานที่อนุญาตผู้ใช้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานในประเทศไทยได้เป็นเวลา 2 ปี และต้องทำใหม่เมื่อบัตรหมดอายุ ในปัจจุบันบัตรสีชมพูทั้งหมดที่กำลังจะหมดอายุภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จะต้องเปลี่ยนเป็น บัตร MOU หรือ ใบอนุญาตทำงาน ที่กระทรวงแรงงาน

ผู้ช่วยนายหน้าจัดหางานเพื่อหางานในประเทศไทย

เมื่อคุณถูกคัดเลือกและถูกส่งไปทำงานที่ประเทศไทยโดย นายหน้าจัดหางานเอกชน นายหน้าจัดหางานมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมผู้ช่วย และช่วยคุณเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึงเอกสารการท่องเที่ยว และการทำงานทั้งในประเทศกัมพูชา และประเทศไทย, จัดเตรียมการอบรมก่อนทำงาน, ทักษะ, ปฐมนิเทศพนักงาน, พาคุณไปที่ทำงาน และ จัดเตรียมผู้ช่วยให้คุณเป็นเวลา 3 ปี ในการทำงานที่ประเทศไทย

คุณจะต้องมั่นใจว่าจำนวนเงินที่จ่ายกับนายหน้าจัดหางานนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ในขณะที่ไม่มีราคาที่แน่นอนสำหรับ การจัดหางาน และการบริการตำแหน่งสำหรับผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชา ปัจจุบันมีผู้ช่วยจัดหางานจำนวนมาก ที่ได้รับอนุญาตโดยรัฐบาลให้จัดหา และ ส่ง ผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชาไปต่างประเทศ ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลจากผู้ช่วยนายหน้าจัดหางานหลายๆที่ ที่ให้บริการในประเทศกัมพูชา

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นายหน้าผู้จัดหางานทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย ดังนั้นเพื่อความแน่ใจ คุณควรเลือกกับตัวแทนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หรือสามารถติดต่อได้ทั้ง MOLVT หรือ สำนักงานกระทรวงแรงงานจังหวัด และ การฝึกอบรมอาชีพ เพื่อตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนของผู้จัดหาแรงงาน หรือจะติดต่อ สมาคมผู้จัดหางานแห่งประเทศกัมพูชา (ACRA) เบอร์ติดต่อจากประเทศกัมพูชา 023 67 9999 6 เบอร์ติดต่อจากต่างประเทศ +855 23 67 9999 6

ถ้ามีการเสนองานในประเทศไทยให้กับคุณหรือ คุณต้องการติดต่อกับทางผู้ช่วยนายหน้าจัดหางานเพื่อทำงานในประเทศไทย ข้อมูลที่ต้องสอบถามมีดังนี้ ชื่อองค์กร หรือ ผู้ช่วยนายหน้าจัดหางาน สถานที่ที่คุณจะไปทำงาน ประเภทของงาน กระบวนการเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร และราคาของการบริการ ซึ่งควรสอบถามจากตัวแทนจากหลากหลายที่ เพื่อเปรียบเทียบราคา

ตามข้อกำหนดว่าด้วยกฎหมายมาตรการทางชายแดน มาตราที่ 190 การส่งผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชาไปต่างประเทศ โดยผ่านนายหน้าจัดหางานเอกชน ทางนายหน้าจัดหางานมีหน้าที่จัดเตรียมผู้ช่วยให้ผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชาทั้งในขณะที่อยู่ในประเทศกัมพูชา และในประเทศไทย จนกระทั่งผู้ใช้แรงงานกัมพูชากลับถึงประเทศกัมพูชา ดังนั้นคุณสามารถ ติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยนายหน้าจัดหางานได้ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน

เมื่อสัญญาของประเทศไทยแตกต่างจากสัญญาของประเทศกัมพูชา

เมื่อสัญญาของประเทศกัมพูชาแตกต่างจากสัญญาของประเทศไทย สัญญานี้ถูกเรียกว่า การทดแทนสัญญา ซึ่งมีผู้ใช้แรงงานประเทศกัมพูชาบางส่วนเคยมีประสบการณ์ ในการทำสัญญานี้ ในขณะที่ทำงานในประเทศไทยแล้ว หากคุณเผชิญหน้ากับปัญหานี้ ลำดับแรก สอบถามนายหน้าจัดหางานเอกชนที่คุณทำสัญญาด้วยเพื่อแก้ปัญหานี้ ถ้าหากเอกสารนี้มีการลงชื่อที่ประเทศกัมพูชาแล้ว ห้ามลงชื่อในสัญญาอื่น ๆ จากนายจ้างที่ประเทศไทยโดยเด็ดขาด

ถ้าผู้ช่วยนายหน้าจัดหางาน ไม่จัดเตรียมผู้ช่วยเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับ การทดแทนสัญญานี้ คุณสามารถติดต่อสถานทูตกัมพูชาในประเทศไทย หรือ ที่ปรึกษาแรงงานในไทยเพื่อขอความช่วยเหลือ

ห้ามลงชื่อในสัญญาใดๆ หากคุณไม่เข้าใจภาษานั้น ทั้งในประเทศกัมพูชาและประเทศไทย เมื่อคุณลงชื่อในสัญญาว่างจ้างแล้ว หมายความว่า คุณเห็นด้วยกับข้อตกลงในสัญญานั้น ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องอ่าน และเข้าใจทุกอักษรในสัญญา ถ้าคุณไม่เข้าใจอย่ารอช้าที่จะมองหาความช่วยเหลือจาก NGO เพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจทุกส่วนของสัญญาดีแล้วก่อนลงชื่อ และไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณลงชื่อในสัญญาได้ หากนายจ้างของคุณมีการบังคับเพื่อให้ลงชื่อในสัญญา คุณสามารถรายงานพฤติกรรมนั้น และขอความช่วยเหลือได้

ข่าวสาร
และเหตุการณ์ต่างๆดูทั้งหมด

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ... อ่านเพิ่มเติม

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ... อ่านเพิ่มเติม

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ... อ่านเพิ่มเติม

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ... อ่านเพิ่มเติม