บริษัทจัดหางาน

ท่านสามารถค้นหารายชื่อของ บริษัทจัดหางานได้ตามรายชื่อด้านล่าง โดยบริษัทเหล่านี้ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกัมพูชาเพื่อดำเนินการสรรหาและรับสมัครแรงงานเข้ามาในประเทศไทย รายชื่อของบริษัทจะถูกจัดเรียงตามตัวอักษร เพื่อความสะดวกในการค้นหา ท่านสามารถดาวน์โหลด รายชื่ออย่างเป็นทางการของบริษัทจัดหางานเอกชนในประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชา

ข้อแนะนำ : โดยส่วนใหญ่แล้วท่านสามารถติดต่อกับตัวแทนของบริษัทจัดหางาน นายหน้าทุกคนที่ทำงานให้กับหน่วยงานจะได้รับการรับรองโดยจะต้องมีใบรับรองพิเศษที่ออกโดยสมาคมจัดหางานกัมพูชา (ACRA) ที่มีชื่อของบริษัทที่เป็นตัวแทนอยู่ มีตราประทับของสมาคมจัดหางานกัมพูชา รูปถ่ายของนายหน้าและชื่อ ตราประทับและลายเซ็นอย่างเป็นทางการ นายหน้าสวมเครื่องแบบอย่างเป็นทางการและมีบัตรประจำตัวที่มีชื่อบริษัท และตราประทับของสมาคมจัดหางานกัมพูชา

หากท่านไม่แน่ใจว่าตัวแทนที่กำลังประสานงานด้านเอกสารด้วยนั้นมีตัวตนอยู่ในรายชื่อหรือไม่

ท่านสามารถติดต่อสมาคมตัวแทนจัดหางานกัมพูชา (ACRA) จากกัมพูชา 023 67 9999 6 หรือจากต่างประเทศ 00855 23 67 9999 6

หรือหากพบว่า บริษัทจัดหางานของท่านไม่อยู่ในรายชื่อและท่านรอเอกสารมานานแล้ว – ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน! จากกัมพูชา 077 455 516 หรือ 023 220 626 จากต่างประเทศ 00855 77 455 516 หรือ 00855 23 220 626

รายชื่อของบริษัทจัดหางานโดยเรียงตามตัวอักษร ที่ได้รับการรับรองให้รับสมัครแรงงานอพยพชาวกัมพูชาในประเทศไทย (ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ตามรายการของกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมสายอาชีพ)

ใบรับรองของตัวแทนจัดหางานจากบริษัทจัดหางานสาธารณ

ตัวอย่างชุดของตัวแทนและบัตรประจำตัว :

click the picture to enlarge.

ลำดับที่ ชื่อบริษัท ทะเบียนเลขที่ ที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์
1 168 Manpower Supply CO., LTD. 16 No.5-6, Russian Federation Blvd, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh (+855) (0) 92 222 807 |
(+855) (0) 97 2222 807 |
(+855) (0) 10 222 807
2 4 TIGERS LABOUR SUPPLY CO., LTD. 88 Building 74, St. 15, Sangakt Chom Chao, Khan Posen Chey, Phonm Penh (+855) (0) 17 900 400 | (+855) (0) 978888429
3 57 Goal Manpower CO., LTD. 92 No. 174, St. 21BTZ, Sangkat Beung Tom Poun, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 81 6666 53 | (+855) (0) 71 666 9596
4 A.P.T.S.E. & C (Cambodia) Resources CO., LTD. 19 No. 169,171,173 St. 3, Sangkat DoungKor, Khan DoungKor, Phnom Penh (+855) (0)77 7777 43 | (+855) (0)97 7777 468 | (+855) (0)12 439 776
5 AMENITY JOY (CAMBODIA) CO., LTD. 96 Building 77E0 Treopeang Chhuk, Sangkat Obek korm, Khan Chom Chey, Phnom Penh (+855) (0) 12 763 075
6 Anny Rita Best Manpower CO., LTD. 36 No. 32-33 E, St. Veng Sreng, Sangkay Chom Chao, Khan Posen Chey, Phnom Penh (+855) (0) 88 765 7777 | (+855) (0) 86 7777 28 | (+855) (0) 69 467 777
7 ASIA RECRUIT STAFFING (A.R.S.) CO., LTD. 102 Building A8, St. 36, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 77 897 931
8 B.F.G. SERVICE CO., LTD 84 Buliding No. 3 C, St. 514, Sangkat Beung Kok I, Khan Toul Kok, Phnom Penh (+855) (0) 86 995 202 | (+855) (0) 97 8887543 | (+855) (0) 87 6667709
9 B.P. MAPOWER (CAMBODIA) CO., LTD. 86 Builiding No 522 C, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 96828 8888
10 B.S.R.O. Best Manpower CO., LTD. 39 No. 239E0-E1, St. 05, Sangkat Doung Kor, Khan Doung Kor, Phnom Penh (+855) (0) 96 294 7777 | (+855) (0) 97 8885581 | (+855) (0) 17 272 329
11 Big Bi Imex Group CO., LTD. 41 No. 16, St. 09, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 15592225 | (+855) (0) 973333 320
12 C A T M Asian Manpower Cooperation CO., LTD 45 No.No. 72, Tropeang Chhuk, Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 716978 | (+855) (0) 61 699 999 | (+855) (0) 97 33 69999
13 C.CONNECT WORLD CO., LTD. 97 Buliding 26, St. 01 S, Sangkat Chom Chao, Kha Chom Chey, Phnom Penh (+855) (0) 70 464 911
14 C.J.T.T. Traiding CO., LTD. 38 No. 2, St. 107K, Sangkat Kakab, Khan Posen Chey, Phnom Penh (+855) (0) 23 6504398 | (+855) (0)69 633 604
15 C.L. SUPPLY (CAMBODIA) CO., LTD. 77 Building C01, St. Concrete, Sangkat Doung Kor, Khan Doung Kor, Phnom Penh (+855) (0) 23 648 0123 | (+855) (0)88 424 9999
16 C.T. Asia Labour CO., LTD. 31 No. 957 A, National Roar No 5, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 89 848 409 | (+855) (0) 7 709 280 | (+855) (0) 77 886 762
17 CAM Human Capital CO., LTD. 69 No. 11, St. 1928, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 12 616 161
18 Cambodian Labour Supply PTY LTD. 5 No. 27, St. 89, Sangkat Beung Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 17 666 938 | (+855) (0) 12 370 374 | (+855) (0) 17 666 810
19 CDM Traiding Manpower CO., LTD. 8 No. 219, St. 150, Sangkat Tek Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh (+855) (0) 23 6303747 | (+855) (0) 12793 999 | (+855) (0) 76 950 9999
20 CECH (Cambodia) CO., LTD. 17 No. 586, Sneng Rom Lerng Village, Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0)12 77 9205 | (+855) (0) 93 630399 | (+855) (0) 88 999 0212
21 Century (Cambodia) Manpower CO., LTD 29 No. 4C, St. 432, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 12 843 456 | (+855) (0) 66 51 9999
22 Chhun Hong Manpower CO., LTD. 6 No. 88, St. Veng Sreng, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 092 678 888 | (+855) (0) 23 428 653 | (+855) (0) 12 693 398
23 C-Pro CO., LTD. 13 No. 195 BE0, St. 348, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh (+855) (0) 23 211 398 | (+855) (0)71 9397575 | (+855) (0)15 665 411
24 Dream Manpower (Cambodia) CO., LTD. 53 No. 5D, St. 371, Sangkat Seteung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 70 577 211 | (+855) (0) 77 947 484 | (+855) (0) 86 797 993
25 ELITE MANPOWER AGENCY CO., LTD. 51 No. 322 P, St. 271, Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 88 990 0872 | (+855) (0) 88 9900873 | (+855) (0) 17 693 777
26 EXPERT MAPOWER SUPPLY CO., LTD. 85 St. Lum, Proka Village, Sangkat Prey Sor, Khan Daung Kor, Phnom Penh (+855) (0) 233 5217999| (+855) (0)10 227 597 | (+855) (0) 97 6707777
27 FASTUP (Cambodia) CO., LTD. 71 Building No, 7K, New Street, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 23 6304949 | (+855) (0) 89 450 656 | (+855) (0) 81 882 600
28 FATINA MANPOWER CO., LTD 82 No. 01, St. 10, Sangkat Chrang Chom Res, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 88 4217 287
29 G P G C International PTE., LTD. 21 Building 281, St. 68 K, Sangkat Kakab, Khan Posenchey, Phnom Penh (+855) (0)97 620 2095 | (+855) (0) 88 877 39 65
30 GOOD JOB MAN POWER INTERNATIONAL CO., LTD. 101 Building 37E0 E1, St. 16, Sangkat Niroth, Khan Chhar Ampov, Phnom Penh (+855) (0) 12 742 100 | (+855) (0) 15 742 100 | (+855) (0) 61 448 880
31 GRAND EAGLE (CAMBODIA) LABOR CO., LTD. 87 St. Doung Ngeab, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 12 925 799
32 Growing Power CO., LTD. 70 Building No. 2, St. 279, Sangkat Beung Kok I, Khan Toul Kok, Phnom Penh (+855) (0) 23 882 276 | (+855) (0) 10 821 884 | (+855) (0)10 609539
33 HN WORLD CORPORATION CO., LTD. 78 Building No.5 E0-E1-E2, St. Concrete, Sangkat Chom Chao, Khan Posen Chey, Phnom Penh (+855) (0) 10 571 117 | (+855) (0) 17571 117
34 Human Power CO., LTD. 1 No.51, St. 371, Trea Village, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 23 648 2345 | (+855) (0) 15660 555
35 Human Resource Development CO., LTD. 4 No. 1580, National Road 5, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 81 499 995 | (+855) (0) 15 799 957 | (+855) (0) 12783 886
36 I I S Company LTD. 26 No. 15, National Road No 5, Sangkat Russy Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 16 891 912 | (+855) (0) 77 855 552 | (+855) (0) 88 755 55 25
37 I.G. Consultant CO., LTD. 30 No. 243-244, St. 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 23 966 168 | (+855) (0) 15 811 111 | (+855) (0) 77 811 111
38 J CAB RECRUITMENT CO., LTD. 90 Building 34, St. 335, Sangkat Beung Kok II, Khan Toul Kok, Phnom Penh (+855) (0) 96 9555 556 | (+855) (0)92 913 133
39 Job Asian (Cambodia) CO., LTD. 20 No. 28 AE0, Mol Village, Sangkat DoungKor, Khan DoungKor, Phnom Penh (+855) (0) 979 5353537 | (+855) (0)97 793 2222 | (+855) (0) 17 839 567
40 Kei Kei (Cambodia) Human Resources CO., LTD. 46 No. 222, St. 2006, Sangkat Kakab, Khan Posen Chey, Phnom Penh (+855) (0) 233 890 427 | (+855) (0) 23 99 5074 | 12287655
41 KHMER LABOUR SUPPLY CO., LTD. 99 Building 19, St. 01, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 81 424 446
42 Kobe Human Service (Cambodia) CO., LTD. 43 No. 265 A, St. 63, Sangkat Tunle Basac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh (+855) (0) 23640 8666
43 MAHACHAK DEVELOPMENT CO., LTD. 91 Builiding 631, St. Conctrete, Sangkat Kakab, Khan Posen Chey, Phnom Penh (+855) (0) 12 508 988 | (+855) (0) 10 508 988 | (+855) (0) 88 888 8456
44 Malcam Human Resource Management Consultant Co., Ltd. 15 No. 45 A, St. 464, Sangkat Toul Tom Pong II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh (+855) (0) 16 573 016 | (+855) (0) 98 333 367 | (+855) (0) 97 706 1097
45 Master Cam Human Resource CO., LTD. 22 No. 5B, St. 432, Sangkat Beung Trabek, Khan Chomkamorn, Phnom Penh (+855) (0) 11 715 677 | (+855) (0) 12 996 614 | (+855) (0) 93 766 357
46 MEAS SOVANN MEALEAKE MANPOWER CO., LTD. 75 Building No. 468, St. 1011, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 92 231 111 | (+855) (0) 97 888 3888
47 METREY HR CO., LTD. 89 Building 90, St. 19, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 85 888 535 | (+855) (0) 98 400 745 | (+855) (0) 17 743 954
48 Mey Yorn Service CO., LTD. 9 No. 65, St. 606, Sangkat Bueng Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh (+855) (0) 12255955 | (+855) (0) 23 6376386 | (+855) (0) 17 366 626
49 N.A.S. Manpower CO., LTD. 25 No. 52C, St. Betong, Sangkat DoungKor, Khan DoungKor, Phnom Penh (+855) (0) 92 555 587 | (+855) (0) 88 217 9393
50 NATH THAKNAN MAPOWER CO. LTD. 65 No. 8, St. Lum, Sangkat Prek Pra, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh (+855) (0) 97 336 9999 | (+855) (0) 12 533 912
51 ONO MANPOWER (CAMBODIA) CO., LTD. 100 Building 610, St. 271, Sangkat Beung Tom Poun, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 15 317 320
52 P I T T Cambodia CO., LTD. 32 No. 17, St. 178, Sangkat Phsar Thmey III, Khan Daun Penh, Phnom Penh (+855) (0)23 214 454 | (+855) (0) 12 723 366
53 P.M. PROFESSIONAL MANPOWER CO., LTD. 72 St. Soung Ngeab, Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 96 2066828 | (+855) (0) 12 995 618 | (+855) (0) 97 699 8200
54 Philimore Cambodia CO., LTD 3 Building 18 G, St. Doung Ngeab 2, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh (+855) (0) 23 6600123 | (+855) (0) 12 601 123
55 Phnom Penh Labour Supply CO. LTD. 34 No. 1-2, St. 44 MC, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 23 969 988 | (+855) (0) 12 995 666
56 Rice Natural Development Plc. 35 No. 107 WA, St. 3, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 99 929 288 | (+855) (0) 87 929 288 | (+855) (0) 71 777 58 59
57 RRD MAPOWER CO., LTD. 3 Building 14 E0, St. 14, Sangkat Toul Sangke, Khan Rueesey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 12 655 111
58 SKMM Inverstment Group CO., LTD. 24 No. 1104, National Road No. 5, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 88 888 77 91| (+855) (0) 122969 899
59 Sok Chamnol CO., LTD. 37 No. 5, St. 8, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 98 666 060 | (+855) (0) 97 259 6565 | (+855) (0) 90 997 887
60 Sok Leap Metrey CO., LTD. 56 No. 47D, St. 360, Sangkat Beung Kengkang I, Khan Chomkarmon, Phnom Penh (+855) (0) 15 301 111 | (+855) (0) 97 80 77121
61 STP International Cambodia Public CO., LTD. 10 No. T168, Preah Norodom Blvd, Sanglat Tunle Basac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh (+855) (0) 23 993 992|
(+855) (0) 16 282 442 | (+855) (0) 92 363 168
62 Success Manpower Service CO., LTD. 12 No. 51-53, St. North Bridge, Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 23 969 09 | (+855) (0) 99 799 799 | (+855) (0) 69 999 990
63 TAHOK SERVICES CO., LTD. 103 Building A-135, St. Maha A, Sangkat Kreang Thnong, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 92 789 151 | (+855) (0) 96 7500 600
64 TAKAYAMA LABOR SUPPLY CO., LTD. 81 Building No. 121 A, St. Concrete, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 88 766888| (+855) (0) 70 429 155 | (+855) (0)97 5425140
65 The Seaboard Cambodian Development Construction CO., LTD. 44 Tropean Toul Village, Sangkat Kombol, Khan Posen Chey, Phnom Penh (+855) (0)12 849 566
66 Top Manpower CO., LTD. 7 No. 3-4A, St. 44, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey Phnom Penh (+855) (0) 97 9322322 | (+855) (0) 12 922 322 | (+855) (0) 81 990 077
67 Touch Manak Manpower Supply CO., LTD. 33 Buildings 65E0, E1, St. 2011, Sangkat Phnom Penh Themy, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 17 9099697 | (+855) (0) 97 59 7 8888 | (+855) (0)81 430 4342
68 Ung Rithy Group CO., LTD. 11 No. 174, St. 21BTZ, Sangkat Beung Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh (+855) (0) 12 365777| (+855) (0) 977273007 | (+855) (0) 12686 996
69 Unicorn Manpower CO., LTD. 23 No. 117, St. 04, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh (+855) (0) 23 636 56 33 | (+855) (0) 87 878 801 | (+855) (0) 96 7500 600
70 V.L.M. HUMAN RESOURCES CO., LTD. 95 Building C01, St. Concrete, Sangkat Doung Kor, Khan Doung Kor, Phnom Penh (+855) (0) 8 8424 9999
71 Win-Win Mapower Service CO., LTD. 47 No. 23, Russian Federation Blvd, Sangkat Tek Tha, Khan Sen Sok, Phnom Penh (+855) (0) 96 7070674
72 YAKUSHIKAI (CAMBODIA) CO.; LTD. 76 Buliding No. 40, St. 363m Sangkat Chhbar Ampov, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh (+855) (0) 96 366198 | (+855) (0) 89 885 001 | (+855) (0)88 681 7989

ข่าวสาร
และเหตุการณ์ต่างๆดูทั้งหมด

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ... อ่านเพิ่มเติม

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ... อ่านเพิ่มเติม

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ... อ่านเพิ่มเติม

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ... อ่านเพิ่มเติม