เครื่องมือในการย้ายถิ่นฐาน

ในส่วนนี้ เราได้แบ่งปันข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานซึ่งเราได้รับมาจากการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวของพวกเขา เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ องค์การไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานร่วมกับเรา และการศึกษาค้นคว้า คุณสามารถดูหัวข้อเครื่องมือในการย้ายถิ่นฐานเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้

ในส่วนของโครงการสนับสนุน เราได้เสนอกลยุทธ์และโครงการสื่อสารด้านการสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเป้าหมายผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยงที่จะมีการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ โดยเราได้ปรับปรุงช่องทางการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย สังเกตการณ์และส่งเสริมให้รัฐบาลนำแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมาใช้

บทความและงานวิจัยจากข้อมูลการสังเกตของเราในขณะลงพื้นที่ รวมถึงเอกสารงานวิจัยซึ่งศึกษาร่วมกับนักวิจัยอิสระ หากคุณสนใจประเด็นใดเป็นพิเศษ สามารถเข้าไปที่ส่วน หัวข้อ ซึ่งเราได้รวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ ไว้โดยเรียงหมวดหมู่ตามประเด็น

LAWS offers you a summary of specific Country laws regarding the labour migration with up-to date information and links to ministerial prakas, whereas News and Events section is a summary of our activities in Cambodia, Thailand and other countries.

ส่วนกฎหมาย นำเสนอสรุปกฎหมายของแต่ละประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ซึ่งจะมีข้อมูลที่ทันสมัยและลิงก์ของประกาศกระทรวงต่าง ๆ ในส่วน ข่าวและกิจกรรม จะเป็นสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมของเราในกัมพูชา ไทย และประเทศอื่น ๆ

คุณเป็นนักวิจัยหรือนักข่าวที่กำลังหาข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานหรือไม่? ติดต่อเรา! เราติดตามโครงการของเราอย่างใกล้ชิดและได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ และเรายินดีที่จะร่วมมือกับผู้มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ย้ายถิ่นฐาน

การรณรงค์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรณรงค์

บทความและงานวิจัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทความและงานวิจัย

การตีความหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตีความหมาย

ข้อกฏหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อกฏหมาย

ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ