ข่าวสารและ
เหตุการณ์ต่างๆ

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุ […] Read more

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ได้รับจดหมายแสดงความขอบคุณจากนายอำเภอประจำอำเภออุดด […] Read more

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบก […] Read more

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเ […] Read more

อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

27 มีนาคม 2561 กลุ่มอาสาสมัครได้ฝึกอบรมการถ่ายภาพพื้นฐา […] Read more

บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

9 เมษายน 2561 GVC ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ […] Read more

การศึกษาดูงานในปอยเปตและชายแดนอรัญประเทศ

การศึกษาดูงานในปอยเปตและชายแดนอรัญประเทศ

กลุ่มนักข่าวร่วมงานกับเจ้าหน้าที่จาก GVC และ CWCC ที่ปร […] Read more

นักเขียนบล็อกในโครงการ Faces to Hearts เยี่ยมชมโครงการ Migra Action

นักเขียนบล็อกในโครงการ Faces to Hearts เยี่ยมชมโครงการ Migra Action

Lauren Kana Chan นักเขียนบล็อกและเล่าเรื่องชาวญี่ปุ่น ไ […] Read more

ราคาของมนุษย์ – บทสัมภาษณ์กับ George Nickels

ราคาของมนุษย์ – บทสัมภาษณ์กับ George Nickels

GVC ได้จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายในหัวข้อ “ราคาของมนุษย์” […] Read more

ราชอาณาจักรกัมพูชาเฉลิมฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ

ราชอาณาจักรกัมพูชาเฉลิมฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ

คณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์เห็นถึงความพยายามของ GVC ... Read more