ข่าวสารและ
เหตุการณ์ต่างๆ

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ... Read more

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ... Read more

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ... Read more

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ... Read more

อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

27 มีนาคม 2561 กลุ่มอาสาสมัครได้ฝึกอบรมการถ่ายภาพพื้นฐาน การทำวิดีโอ และการเล่าเรื่อง ... Read more

บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

9 เมษายน 2561 GVC ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ MIG RIGHT ... Read more

การศึกษาดูงานในปอยเปตและชายแดนอรัญประเทศ

การศึกษาดูงานในปอยเปตและชายแดนอรัญประเทศ

กลุ่มนักข่าวร่วมงานกับเจ้าหน้าที่จาก GVC และ CWCC ... Read more

นักเขียนบล็อกในโครงการ Faces to Hearts เยี่ยมชมโครงการ Migra Action

นักเขียนบล็อกในโครงการ Faces to Hearts เยี่ยมชมโครงการ Migra Action

Lauren Kana Chan นักเขียนบล็อกและเล่าเรื่องชาวญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชมโครงการ Migra Action ในจังหวัดเสียมเรียบ ... Read more

ราคาของมนุษย์ – บทสัมภาษณ์กับ George Nickels

ราคาของมนุษย์ – บทสัมภาษณ์กับ George Nickels

GVC ได้จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายในหัวข้อ “ราคาของมนุษย์” (Human Cost) [เชื่อมลิงก์ไปยังงานนิทรรศการ] ... Read more

ราชอาณาจักรกัมพูชาเฉลิมฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ

ราชอาณาจักรกัมพูชาเฉลิมฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ

คณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์เห็นถึงความพยายามของ GVC ในประเทศกัมพูชาและได้มอบประกาศนียบัตรชมเชยด้านการประสานงานร่วมกับหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ Read more