พันธมิตรและผู้บริจาค

Current
Partners

Legal Support for Children Women

Website: www.lscw.org
Facebook: www.facebook.com/LSCW02/

Labour Rights Promotion Network Foundation

Website: www.lpnfoundation.org
Facebook: https://www.facebook.com/Labour-Rights-Promotion-Network-371018579290/

Cambodian Women’s Crisis Center

Website: www.cwcc.org.kh
Facebook: www.facebook.com/CambodianWomensCrisisCentercwcc

MEDIA One

Website: http://mediaone.org.kh/

Previous
Partners

2050

Website:  http://www.2050.it/

Cooperativa Ambra 

Website: https://www.ambra-sociale.coop/

Boorea

Website: https://www.boorea.it/

CoopSelios 

Website: www.coopselios.com

Phare Ponleu Selpak 

Website: https://phareps.org/

Current
Donors

European Union

Website:  https://europa.eu/

Australian Aid

Website: https://dfat.gov.au/

Previous
Donors

Otto per mille – Chiesa Valdese

Website: www.ottopermillevaldese.org/

French Embassy to Cambodia 

Website: www.kh.ambafrance.org

Regione Emilia-Romagna

Website: https://www.regione.emilia-romagna.it/

ข่าวสารและ
กิจกรรมดูทั้งหมด

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุ […] Read more

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ได้รับจดหมายแสดงความขอบคุณจากนายอำเภอประจำอำเภออุดด […] Read more

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบก […] Read more

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเ […] Read more