นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้สนับสนุนคืองานที่เราทำอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมมาได้รับการรักษาตามกฏหมายของสหภาพยุโรปและอิตาลี ในที่นี้คุณจะพบข้อมูลของการใช้และการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำขอ กรุณาเขียนหาเราที่ [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตามมาตราที่ 13 และมาตราที่ 14 ในกฎหมายของสหภาพยุโรป EU 2016/679 เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความต่อไปนี้บอกถึงวิธีการที่เราใช้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยอธิบายวิธีที่เราเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิที่พวกเขาจะได้รับรู้และวิธีที่พวกเขาสามารถติดต่อเราได้หากต้องการ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

GVC – Gruppo di Volontariato Civile Onlus / Ong (ในกรณียังอ้างถึงเป็น “GVC”). HQ: Via Francesco Baracca, 3 | 40133 | Bologna

วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาข้อมูล

เนื่องจากเว็บไซต์ของเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้เข้าชมมีอิสระที่จะกำหนดให้ข้อมูลต่างๆผ่านฟอร์ม เช่นการสั่งของ, แบบสอบถาม, การบริจาค, คำร้องขอ หรือว่าด้วยการส่งอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้ :

 •  ตอบสนองต่อคำร้องขอที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน
 • ส่งข่าวสาร, อัพเดท และการส่งเสริมงานอีเว้นท์,  กิจกรรม และโปรเจคอื่นๆ
 • สนับสนุนโปรเจคของเราโดยการบริจาค
 • อนุญาตให้มีการสมัครที่เกิดขึ้นเองตามปกติ หรือการสมัครที่มีการส่งเมื่อมีการเปิดการสมัคร
 • เก็บประวัติของการกระทำของคุณที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อประโยชน์ของ GVC ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความชอบของคุณ, ลักษณะทางสังคม และประชากร
 • ทำการศึกษาทางสถิติ

สิทธิพิเศษที่สามารถเลือกเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นสำหรับการสนองความต้องการต่อคำขอของผู้เข้าเยี่ยมชมและเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายนั้นสมบูรณ์แบบ การใช้ข้อมูลดังกล่าวตามหลักการที่ระบุไว้ในมาตราที่ 6 ของกฏหมายว่าด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการอนุญาต จำเป็นที่จะต้องดำเนินการที่ถูกต้องของความต้องการบริการโดยบุคคลนั้นมีข้อมูลของเขาอยู่ที่นี่ สิทธิพิเศษที่สามารถเลือกเข้าถึงข้อมูลมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อส่งเสริมการขาย และเก็บข้อมูลส่วนตัว และการปฏิเสธทำการศึกษาทางสถิติดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใดๆ นอกเหนือจากที่ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับข้อมูลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรเจคต่าง ๆ

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางประชากร, รายละเอียดการติดต่อ และวิธีการชำระเงิน วัตถุประสงค์ที่มีอยู่เป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายระหว่างคุณและGVC นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปที่ได้โดยตั้งใจและโดยตรงจากผู้ใช้งาน ทั้งระบบคอมพิวเตอร์และขั้นตอนทางซอฟต์แวร์ทางเว็บไซต์ก็ยังได้ครอบครองอีกด้วย ในระหว่างการทำงานปกติของเว็บไซต์ ข้อมูลกิจกรรมของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการได้มาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานด้วยวิธีทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายคุกกี้ของเรา GVC และทางเราไม่มีเจตนาเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ผ่านเว็บไซต์นี้

การเก็บรักษาข้อมูล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การเก็บรวบรวม, การลงทะเบียน, การจัดระบบ, การสงวนรักษา, การคิดรายละเอียดเพิ่มเติม, การดัดแปลง, การเลือก, การสกัด, การอ้างอิงที่เกี่ยวโยง, การรักษา, การตอบโต้, การควบคุมไว้,  การสื่อสาร, การกระจาย และการผสมผสานระหว่างสองสิ่งหรือมากกว่า แม้ระบบอัตโนมัติที่บันทึก จัดการ และส่งต่อข้อมูลเดียวกัน ด้วยการใช้เครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ในกรณีของความปลอดภัย ฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น การกระทำทั้งหมดที่ลงรายการไว้ด้านบนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณและการใช้งานระบบโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนและด้วยเครื่องมือที่มีความสามารถในการให้ความมั่นใจถึงความเป็นส่วนตัว แม้ว่าการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอัตโนมัติ หรือระบบไม่อัตโนมัติ (เช่น เอกสารสำคัญที่จับต้องได้) หรือไม่ ระบบทั้งหมดจะได้รับมาตรการทางความปลอดภัยที่เพียงพอตามกฎหมายของสหภาพยุโรป EU2016/679 ในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล การใช้อย่างผิดกฎหมายไม่ถูกต้อง หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การสื่อสารข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

เพื่อความไร้อคติต่อการสื่อสารใดๆซึ่งจำเป็นโดยกฎหมาย GVC จะสื่อสารข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมไว้ สำหรับผู้เข้าชมที่ถูกเลือกเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการบริการที่จำเป็นที่อ้างถึง เช่น การใช้ข้อมูลผู้จัดการนอกสถานที่ เช่น หุ้นส่วนทางการค้าและการดำเนินการที่รับผิดชอบต่อโลจิสติกส์ และการจัดส่ง ธนาคารผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการการจ่ายเงิน รวมถึงผู้ให้บริการจ่ายเงินทางไกลแบบอิเล็กทรอนิกส์คือ ที่ปรึกษาและผู้ที่รับผิดชอบต่อการให้บริการ ตัวอย่างเช่น ภาษี นักบัญชี หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เงื่อนไขว่าด้วยคนเหล่านี้อาจมีการสือสารข้อมูลที่ไม่ตรงกันไปสู่บุคคลที่สาม บุคคลที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการจัดการเครือข่ายเทเลคอม บุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข การประเมินและการได้รับการรับรอง

ลิ้งค์กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เราเชิญชวนให้ผู้ใช้งานใช้เวลาในการพิจารณาว่าเว็บไซต์ MIGRA-INFO.ORG อาจมีลิ้งค์ไปสู่เว็บไซต์อื่น ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้เยี่ยมชมจะถูกนำทางจากไซต์นี้ไปสู่เว็บไซต์บุคคลที่สามเพื่อให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น งานอีเว้นท์, เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย, การให้บริการของผู้ให้บริการ GVC ไม่รับประกันต่อวิธีที่ข้อมูลของผู้เยี่ยมชมจะได้รับการบันทึก หรือเก็บรักษาโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับไซต์ของบุคคลที่สามในแต่ละเว็บไซต์ที่เข้าถึง ผ่านลิงค์บนเว็บไซต์ของ MIGRA-INFO.ORG เพื่อความเข้าใจที่ดีที่สุดต่อการใช้งานข้อมูลส่วนตัว

การใช้สื่อสังคมออนไลน์

GVC จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากคุณแชร์ข้อมูลส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่สามอย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในภายหลัง ยิ่งไปกว่านั้น GVC สามารถให้ลิ้งค์แก่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆซึ่งนำผู้ใช้งานไปสู่เซิรฟเวอร์ที่ได้รับการติดตั้งโดยบุคคลหรือองค์กรที่ GVC ไม่มีอำนาจกำกับดูแล GVC ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือไม่ได้รับผิดชอบในทางใดๆต่อความถูกต้องหรือในแง่มุมอื่นใดๆของการมีอยู่ของข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าว ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้ถูกตีความไปในรูปแบบของการยืนยันความถูกต้องโดย GVC หรือโดยบุคคลที่สามในเรื่องนี้ ของสินค้า หรือบริการของผู้อื่นหรือของบุคคลที่สามในเรื่องนี้ GVCไม่รับประกันใดๆเกี่ยวกับการใช้หรือการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราจึงเชิญชวนผู้ใช้งานให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด ซึ่งเป็นการควบคุมดูแลเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับไซต์ของเรา เพื่อบรรลุความเข้าใจอย่างครบถ้วนต่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่างที่มอบให้ผ่านเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราว ซึ่งจำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการที่สมบูรณ์ของคำร้องขอหรือซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้ข้อผูกมัดที่สร้างขึ้นระหว่างคู่กรณีต่างๆโดยให้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นที่จะถอนคำยินยอมของพวกเขาเมื่อใดก็ได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป EU  679/2016 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเรียกร้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ตามมาตรา 15), การแก้ไขของพวกเขา (มาตราที่ 16) การลบของพวกเขา (ตามมาตรา 17) หรือสำหรับการจำกัดการใช้ข้อมูล  (ตามมาตรา 18), สิทธิต่อการโอนย้ายข้อมูล (ตามมาตรา 20) หรือเพื่อต่อต้านการใช้ข้อมูล  (ตามมาตรา 21) และสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจบนพื้นฐานของระบบอัตโนมัติรวมถึงการสร้างประวัติโดยย่อ ซึ่งอาจสร้างผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจจะส่งผลกระทบไปในทางเดียวกันอย่างมากต่อบุคคลของพวกเขา (ตามมาตรา 22) ถ้าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่บนพื้นฐานของการยินยอมอย่างชัดเจนของคุณ ตามมาตรา 7 ย่อหน้าที่ 3 ของกฎหมาย คุณจะได้รับสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกจากจดหมายข่าว หรือเพิกถอนความยินยอมของคุณที่จะได้รับการสื่อสารและอัพเดทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการค้า คุณจะได้รับสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ  (ตามมาตรา 77 ของกฎหมาย) ถ้าคุณเห็นว่ามีการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ควบคุมข้อมูล สามารถร้องเรียนถึงผู้ควบคุมข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่  [email protected]

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

GVC สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายตามความจำเป็น

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

วิธีการใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นข้อความขนาดเล็กที่เรียงต่อเนื่องกันที่เบราเซอร์ของคุณ โดยถูกบันทึกไว้เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของเราด้วย โดยทั่วไปคุกกี้ใช้กับเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน โดยอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำผู้ใช้งาน ทั้งในระหว่างที่พวกเขากำลังเยี่ยมชม ( การใช้ช่วงเวลาการเข้าชม คุกกี้จะถูกลบออกไปหลังจากเบราเซอร์ปิด) และสำหรับการเยี่ยมชมครั้งถัดไป (ใช้คุกกี้แบบถาวร)

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณจะสามารถพบการใช้ลิ้งค์ต่อไปนี้ที่เกี่ยวโยงกับที่ที่คุณมา:

ระบบทั่วไปที่ถูกนำไปปฏิบัติโดย เจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัว (GU n. 126 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2014) ให้คำนิยามคุกกี้ 2 ชนิด:

 •  คุกกี้ทางเทคนิค – ถูกใช้เพื่ออนุญาติให้การสื่อสารถูกส่งออกไป การบริการนี้ต้องการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการร้องขอการรับบริการหรือ การอธิบายถึงการใช้เว็บไซต์
 • คุกกี้โปรไฟล์ – ใช้เพื่อบันทึกพฤติกรรมและความชอบที่ผู้ใช้แสดงออกมา เพื่อจะส่งข้อมูลทางการตลาดที่เจาะจงสำหรับความสนใจของพวกเขา

ตามระบบที่ได้กล่าวมานี้ MIGRA.INFO.ORG ใช้ประเภทของคุกกี้ดังต่อไปนี้:

 • คุกกี้สำคัญ
  คุกกี้ “สำคัญ” เป็นคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการอนุญาตให้การทำงานที่จำเป็นสามารถดำเนินการได้ การทำงานบางอย่างของ MIGRA-INFO.ORG ไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีการใช้คุกกี้นี้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจะต้องพึ่งพาคุกกี้เหล่านี้เท่านั้น แต่มันยังรวมถึงการเป็นประโยชน์ของเว็บไซต์ด้วย คุกกี้จำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ และได้รับการยกเว้นคำสั่งจาก EU ในเรื่องความจำเป็นที่ต้องสื่อสารกับผู้ใช้ แม้กระนั้นเราอยากให้คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • คุกกี้ทางเทคนิค
  คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้บางส่วนของเว็บไซต์ทำงานได้ เป้าหมายของมันคือเพื่อรักษาช่วงระยะเวลาที่ใช้งาน ระหว่างผู้ใช้งานและไซต์ ในขณะที่ยังคงรักษาตัวเลือกของภาษาที่ต้องการของผู้ใช้งาน มันถูกจดจำโดย
  เบราวเซอร์ อย่างไรก็ตามก็สามารถลบหรือยกเลิกการใช้งานความจำของมันได้ สิ่งนี้จะทำให้มีการใช้งานของบริการบางอย่างของเว็บไซต์ การใช้งานของคุกกี้แบบนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
 • การวิเคราะห์ 
  Google Analytic เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก Google ซึ่งอนุญาตให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของอินเทอร์เน็ต เช่น ไซต์ที่ได้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่ใช้บนไซต์ วิธีการเข้าถึงไซต์นั้นๆ ข้อมูลนี้นิยามแนวโน้มของเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีการระบุถึงผู้ใช้งานรายบุคคล การใช้งานคุกกี้เหล่านี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน โดยเพียงแค่ใช้งานกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้นต่อไป, การคลิกนอกแบนเนอร์ที่ปรากฏขึ้นมาบน MIGRA-INFO.ORG จากการเข้าใช้งานครั้งแรกของผู้ใช้งาน Google Analytics จะใช้คุกกี้ของมันเอง คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และคุณสามารถสกัดกั้นการใช้งานของ Google Analytics บนไซต์ของเรา  ด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊คอินของเบราเซอร์ที่เกี่ยวข้องที่มีให้สำหรับดาวน์โหลดตามลิ้งค์นี้
 • คุกกี้โปรไฟล์
  สิ่งนี้เป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งอนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของผู้ใช้งานได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ขณะที่พวกเขากำลังท่องไปในโลกออนไลน์ นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกเมื่อผู้ใช้งานเห็นโฆษณา ปฏิกิริยาของผู้ใช้งาน และการกระทำหลังจากนั้นคือการประเมินรายได้ของการโฆษณาทางการตลาดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากลิ้งค์นี้.

วิธีการสกัดกั้นการใช้งานของคุกกี้

คุกกี้ของบุคคลที่สามที่ใช้งานโดยเว็บไซต์นี้ เราแนะนำผู้ใช้งานให้ไปดูนโยบายของผู้ให้บริการ สำหรับการต่อรอง ตามลิ้งที่มีให้ด้านบน

อีกวิธีการสำหรับการจัดการคุกกี้คือปรับการตั้งค่าของเบราเซอร์ที่ใช้อยู่ เบราเซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ถูกตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปได้ที่เราจะกำหนดให้คุกกี้ใช้งานได้หรือไม่ได้ หรือจะเลือกว่าส่วนไหนสามารถใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ ลิ้งค์ต่อไปนี้เป็นเว็บไซต์ต่างๆที่อธิบายวิธีการจัดการคุกกี้บนเว็บเบราเซอร์ธรรมดาทั่วไป: 

เราย้ำเตือนผู้ใช้งานว่าข้อตกลงของคุกกี้เกี่ยวกับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจำกัดพื้นที่ให้บริการที่เรามีหรือเนื้อหาของตัวเว็บไซต์เอง

ข้อตกลงในการใช้บริการและลิขสิทธิ์ของไซต์

GVC เป็นเจ้าของไซต์ ซึ่งอัพเดทและจัดการอย่างเป็นอิสระ
เอกสาร, ภาพ, ตัวอักษร, งานศิลปะ, กราฟฟิค,  ซอฟต์แวร์, เนื้อหาอื่นๆทั้งหมดบนไซต์, โค้ดทั้งหมดและรูปแบบต้นฉบับสำหรับการนำไปปฏิบัติการของไซต์เป็นทรัพย์สินของ GVC หรืออยู่ภายใต้สิทธิ์ขาดของการนำไปปฏิบัติการใช้งาน

เนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การใช้งานของไซต์เป็นเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการค้า ด้วยเหตุนี้ห้ามลอกเลียนแบบ, ดัดแปลง, อัพโหลด, ดาวน์โหลด, ส่งต่อ, ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาและยี่ห้อของไซต์ให้กับบุคคลที่สามด้วยขอบเขตทางการค้าหรือขอบเขตใดๆ สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ถ้าด้วยเหตุผลด้านอาชีพไม่ใช่เพื่อการค้า ผู้ใช้งานอาจดาวน์โหลดข้อความหรือเนื้อหาใดๆบนไซต์และกระจายมันผ่านเว็บด้วยการพิมพ์ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจนจากการกระทำดังกล่าว

ไซต์อาจจัดหาลิ้งค์เข้าสำหรับองค์กรและบริษัทอื่นๆ GVC ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการมีอยู่ของเนื้อหา สินค้า และบริการที่นำเสนอ หรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานเหล่านั้น GVCไม่ต้องรับผิดชอบต่อวิธีการหรือวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การรักษาของข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลที่สาม

GVC ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่มาจากการเข้าถึงหรือการไม่สามารถเข้าถึงของไซต์นี้ หรือจากการใช้งานและเนื้อหาของไซต์นี้

ข่าวสารและ
กิจกรรมดูทั้งหมด

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ... Read more

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ... Read more

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ... Read more

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ... Read more