Migra Action

เพื่อปรับปรุงช่องทางในการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย เสริมสร้างสมรรถภาพของโครงการเพื่อรับรู้ถึงการเอาเปรียบในการทำงานของผู้ย้ายถิ่น เพิ่มการสนับสนุนทักษะในการติดต่อสื่อสารขององค์กรภาคประชาสังคม ผู้มีอำนาจในท้องถิ่น แรงงานข้ามชาติและครอบครัวของพวกเขา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพิ่มความรู้ในระดับท้องถิ่นผ่าน 25 กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (SHGs) ปกป้องผู้ย้ายถิ่นจากการถูกละเมิดจากการย้ายถิ่นอย่างไม่ปลอดภัย การค้ามนุษย์ โดยกลุ่ม SHGs จะช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของมาตรการต่าง ๆ และการนำไปปฏิบัติจริง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการย้ายถิ่นแบบผิดปกติในกลุ่มผู้ที่อาจจะย้ายถิ่น โดยโครงการจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างศักยภาพของแหล่งชุมชนและกลุ่มผู้ที่เคยย้ายถิ่น

หัวใจสำคัญโครงการนี้คือเหล่าผู้แทน – อดีตผู้ย้ายถิ่น ที่ตัดสินใจออกมาพูดถึงและแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขากับชุมชนของพวกเขา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เพื่อนชาวกัมพูชาและผู้ที่อาจจะย้ายถิ่น อ่าน ‘More Than a Story’ – ร่วมอ่านเรื่องราวของพวกเขาเพื่อรู้จักพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น

แคมเปญการสื่อสารที่ดำเนินการโดยได้ความร่วมมือกับ Media One แคมเปญดังกล่าวดำเนินการด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ Peer Educators คือเยาวชนที่ได้รับการฝึกฝนเรื่องการตัดต่อวิดีโอและภาพถ่ายเพื่อรวบรวมคำให้การของผู้ย้ายถิ่นที่กลับมาแล้วในหมู่บ้านของพวกเขาและบอกกล่าวแก่เพื่อนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการย้ายถิ่นแบบผิดปกติ อ่านเรื่องราวของพวกเขาในหน้า Facebook ของโครงการ

MIGRA ACTION เป็นการติดตามผลของโครงการ MIGRA-SAFE ที่ดำเนินการมาแล้วในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มุ่งเน้นไปที่การร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและระดับชาติของกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัดสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ (NCCT และ PCCT) และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจังหวัด – การติดตามและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลและการส่งเสริมการรายงานกรณีมีการแสวงประโยชน์จากการทำงาน

การดำเนินงานของ MIGRA ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมไปสู่โครงการ MIG-RIGHT ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและกัมพูชา

Download project file

Please click here to download project file

MIGRA-Action

เพื่อช่วยเหลือ ตรวจสอบและสื่อสารเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นอย่างไม่ปลอดภัยในกัมพูชา(EIDHR/2015/369-068)

https://www.facebook.com/MigraAction/

พื้นที่เป้าหมาย

25 ตำบล ใน 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ บันเตียเมียนเจย กำปงจาม กำปงธม อุดรมีชัย และเสียมราฐ

ผู้รับผลประโยชน์

ครอบคลุมผู้ได้รับประโยชน์ 80,000 คน: แรงงานข้ามชาติและครอบครัว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์จากแรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระดับท้องถิ่นและระดับชาติ องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศกัมพูชาและในประเทศสมาชิกอาเซียน

ระยะเวลาของโครงการ

มกราคม 2016 – มกราคม 2019

พันธมิตรโครงการ

พันธมิตรโครงการ:
GVC Onlus (องค์กรหลัก)
พันธมิตรองค์กร: ศูนย์ช่วยเหลือสตรีวิกฤติชาวกัมพูชา การสนับสนุนทางกฎหมายสำหรับเด็กและสตรี (ผู้สมัครร่วม) และ MEDIA One (การออกแบบและการใช้งานแคมเปญการสื่อสาร) โครงการดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยการประสานงานกับคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมถึงผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการแสวงประโยชน์

ผู้บริจาคให้โครงการ:
คณะกรรมาธิการยุโรป (ตราสารแห่งยุโรปเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน), ความช่วยเหลือจากออสเตรเลียดาวน์โหลดไฟล์ของโครงการ

ข่าวสาร
และเหตุการณ์ต่างๆดูทั้งหมด

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ... อ่านเพิ่มเติม

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ... อ่านเพิ่มเติม

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ... อ่านเพิ่มเติม

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ... อ่านเพิ่มเติม